ÖÖsõit, võrrid, mopeedid, rollerid, pitid. 18 Juuli 2015

Discussion in 'Üritused' started by karlerik110, Jun 4, 2015.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. karlerik110

  karlerik110 Member

  339
  0
  16
  Abja Tehnikaring 10
  Abja Tehnikaring saab 10 aastaseks. Seoses sellega ootame võistlema kõiki vanu, praeguseid ja tulevasi sõpru ja kaasvõistlejaid 10- tunnisele sünnipäevapeo meeskondlikule maratonile.
  Sellel aastal kutsume endale külla võrrimehi ja -naisi, mopeediga lustijaid, rolleriga kihutajaid ja sportlikke pitimehi, ehk siis neid, kes on olnud meie sõbrad ja kaasvõistlejad rasketel radadel ja libedatel maastikel juba need 10 aastat.


  Pane oma meeskond kokku ja kohtume Abjas.
  VÕISTLUSTE KORRALDUS
  Korraldaja: Abja Gümnaasiumi tehnikaring “KÕRR”
  Peakohtunik: Tarmo Raba, tel 5218743, e-post [email protected]
  Peakohtuniku abi: Liina Valt / Elen Raba
  Rajameister: Tarmo Raba

  Ajakava ja võistlusjuhend
  18. juuli- laupäev
  16:00 Saabumine
  18:30 – 20:00 Registreerimine, tehniline komisjon
  20:30 – 21:00 Rajaga tutvumine, kiibikontroll, valgustusseadmete kontroll. Rajal turvavarustuse kandmine kohustuslik!
  NB! Turvavarustus mõistlik kõigil selleks kellaajaks selga panna, et hiljem start ei viibiks.
  21:00 – 21:20 Võistluse avamine. Kõned.
  21:25 – 21:50 Paraadring ja ajavõtuseadmete kontroll.
  21:40 – 21:59 Stardiks rivistumine.
  22.00 Start! 10 tundi kestva sõidu algus.
  19. juuli- pühapäev
  8:00 Finish!
  8:eek:o – 9:eek:o Kokkuvõtete tegemine
  9:3o Autasustamine.

  Võistlusklassid
  1. Retro võrrid
  2. Sport võrrid
  3. Mopeedid (2 käigulised)
  4. Rollerid ( -125cc, 2- taktilised, 4- taktilised)
  5. Pitbiked ( -200cc)

  Saabumine
  Asukoht: Lõuna-Eesti, Viljandimaa, Abja Paluoja.400m Karksi Nuia poole, vana kuivati kompleks.. Boksialale on lubatud parkida ainult võistlejatele vajalik tehnika ja haagised vajaliku varustusega.
  Võistlusrada
  Võistlusrada kulgeb vana kuivati territooriumil ja heinamaal.
  Ringi pikkus orienteeruvalt 1,7km.
  Raja kate varieeruv. Kruusatee, asfalt, lahtine pinnas, muru/ hein.
  Tehniline komisjon
  Tehniline komisjon viiakse läbi kohtunike poolt. Soovitame tulla tehn.komisjoni võimalikult varakult, et vältida hilisemat ülekoormatust.
  Tehnilise komisjoni käigus kontrollitakse võistlusratta tehnilist seisukorda, meeskonnaliikmete turvavarustust ja meeskonna õigsust.
  Võistkond koosneb 2-3st liikmest.
  Tehnilisse komisjoni peavad ilmuma kõik ühe võistkonna liikmed korraga.
  Turvavarustust ei pea tehnilisse komisjoni kaasa võtma, kuid seda kontrollitakse sõidu käigus ning nõude rikkujad kõrvaldatakse rajalt varustuse komplekteerimiseks.
  Kohustuslik turvavarustus: motokiiver (ehitus- ja jalgrattakiiver ei ole lubatud), pikad varrukad särgil, jakil vms., pikad püksid, saapad, kindad.
  Soovituslik turvavarustus: kinnine lõuakaitsmega kiiver, põlve- ja küünarnuki kaitsmed, kaitseprillid, visiir vms. nägemist kaitsev varustuselement. Turvavarustuse nõuetele vastavust saab soovi korral täpsustada tehnilise komisjoni raames. Turvanõuete ja tehniliste tingimustaga võrridel saab tutvuda www.punnvorr.ee
  Retroklassis osa võtta soovijatel peab olema tehniliseks kontrolliks eemaldatud süütekaas.
  Rajale proovisõitu on lubatud tegema minna vaid võistlejail, kes on registreerunud, kelle võistlusrattale on kinnitatud sünnipäevaürituse numbrimärk ja kes kasutavad nõuetele vastavat turvavarustust. Rajaga tutvumine toimub vastavalt ajakavale.
  Võistlusratta all mõistetakse punnvõrri, mopeedi, rollerit, pitbiket, millest säilitatakse võistluse kestel vähemalt sama raam ja karteripooled ( keelatud on asetada numbrit teisele masinale või vahetada mootorit). Mootori vahetusvajadus ainult peakorraldaja loal ja märgistuse olemasolul.
  Peale võistlust kutsutakse valik võistlejaid vastavalt kohtunike otsusele täiendavasse kontrolli, kus veendutakse mootori vastavuses tehnilistele nõuetele.
  Kohtunikel on õigus võistlejaid ja/või võistkondi hoiatada ja/või diskvalifitseerida( seoses üritusel lubamatu käitumise ja teiste võistlejate mittearvestamisega).
  Täiendavast kontrollist keeldumine võrdub diskvalifitseerimisega.
  Start ja võistlus
  Start toimub seisvate mootoritega. Stardimärguande annab kohtunik vastavalt punase ja rohelise lipu abil. Võistlusklassid võistlevad koos, kuid arvestust peetakse eraldi. Sõidu kestvus on kümme tundi.
  Võiskonnal on kohustus läbida vähemalt 1 ring ühe tunni jooksul siis ta on võistlus- arvestuses.
  Piloodi vahetuseks asub raja kõrval spetsiaalne vahetusala. Soovituslikult vahetusalas võivad viibida vahetult sõidule ootavad või sealt naasevad täisvarustuses võidusõitjad. Vahetusalas tankimine on lubatud! Remonti teostatakse boksialal, kus liiklemine peab toimuma ohutult.
  Rajalt maha sõites vahetusalale tuleb kaasvõistlejatele anda märku käe tõstmisega ja hoida vasakusse äärde, et vältida kokkupõrkeid.
  Stardijärjestus vastavalt registreerimisjärjestusele. Enne starti kutsutakse võistlejad registreerimisjärjekorras rajale ning sooritatakse eelring ühtlaste vahedega ja üksteisest möödumata. Stardijoonele jõudes näitab kohtunik võistlejale stardikoha. Võistlusnumbrid jagatakse registreerimislaua juures vastavalt võistlusele registreerimise järjekorras ( kes enne registreerib, saab parema stardikoha).
  Ürituse ajal 22:eek:o – 04:eek:o on kohustuslik vähemalt üks valge valgusega latern eestvaates ja punane tagantvaates kinnitatuna võistlusmasina külge. NB! Kinnitatud latern peab kindlasti töötama s.t. valgustama ettenähtud ajavahemiku jooksul. Mittepõlev valgusti loetakse tehniliseks puuduseks ja sõiduvahend juhatatakse boksialale puuduse kõrvaldamiseks.
  Kõik märkused, tähelepanekud ja protestid võistluse kulgemise ja reeglistiku täitmise / mittetäitmise kohta tuleb esitada peakohtunikule, kellelt on õigus nõuda tagasisidet mõistliku aja jooksul, arvesse võttes võimaliku rikkumise asjaolusid.
  Üritusel on lubatud kostüümid, aga turvavarustus paevad olema tagatud.
  Autasustamine ja võistluse lõpetamine
  Autasustamistseremoonia viiakse läbi orienteeruvalt poolteist tundi peale finishimärguande andmist. Võimalusel võidakse sellega alustada ka varem. Autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme paremat võistkonda. Kõigile üritusel osalejale on sünnipäeva meene. Eriskummalistele sünnipäevalistele leiame ka midagi.
  Sünnipäevasõidule eelregistreerimine
  Sünnipäevasõidule registreerimine algab 12. juunist 2015a.
  Võistlusele registreerimiseks palume kanda osavõtutasu 30 EUR-i arveldusarvele: Tarmo Raba arvenumbrile 1102471523 Swedbank,
  Selgitusse märkida:
  1. Annetus tehnikaringile
  2. Võistkonna nimi
  3. Kontakttelefoni number
  4. Võistlusklass (retro, sport, mopeed,roller, pitbike)
  5. Asukoht või klubi
  6. Võistlejate nimed

  Eelregistreerida palume hiljemalt 12. juuliks 2015. Stardijoonele kutsutakse vastavalt registreerimise järjekorrale. Kohapeal registreerimine 60.- EUR.
  Tehnikaringi toetuseks on avatud arveldusarve:
  MTÜ Kaalu Tänava Noored, Piia Kivisild,arveldusarve EE192200 2210 4321 4470.
  TERE TULEMAST!
  Täiendavad küsimused võistluse korralduse kohta:
  5218743 Tarmo Raba


  Reeglid
  1. Sõidetakse 5 erinevas klassis võrrid 2 klassi, mopeedid, rollerid, pitbiked.
  2. Sõidu käigus peab pilooti vahetama ning võib remonti teostada.
  3. Iga meeskond võtab ise kaasa tarvis mineva remontkomplekti, valgustusseadmed.
  4. Keelatud on trügimine, rammimine või mistahes pahatahtlik ning sünnipäeva õnnestumist takistav tegevus.
  5. Alaealised pääsevad rajale vanema või hooldaja kirjalikul nõusolekul, ( sündmuskohal täidetakse vastutusleht).
  6. Võidab meeskond, kelle võistlusriist on läbinud kontrollaja jooksul kõige rohkem ringe.
  7. Sõiduriist ja võistlejate turvavarustus peab vastama kehtestatud tehnilistele tingimustele kogu sõidu vältel.
  8. Võistluste kulgu reguleerib ja määratlemata olukordi klaarib kohtunikekogu.
  Sõltuvalt korraldatava ürituse eripärast sätestatakse järgnev:

  9. Sõidu kestvus.
  10. Lubatud liikmete arv võistkonnas.
  11. Tehnilise kontrolli teostamise ja omavastutusdeklaratsiooni täitmise kord.
  12. Muu asjassepuutuv.
  Registreerunud võiskonde näete veebis :http://www.abjatehnikaring.com/index.php/et/
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Jaga seda lehte