Liiklusseadus 2011

Discussion in 'Jutud' started by Põrguvärk, Märts 21, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Mopeedijuhile

  Mopeed on kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati, kuid ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi hulka.

  Kuni 15-aastasel mopeedi juhtimisõiguse taotlejal peab olema seadusliku esindaja kirjalik nõusolek juhtimisõiguse saamiseks. Mopeedi juhtimisõigus antakse ning juhiluba väljastatakse isikule, kellel:
  1) ei ole karistatust käesoleva seaduse §-s 201, 223, 224, 226, § 227 lõigetes 2–4, §-s 234, 236 või 237 sätestatud väärteo eest või
  2) ei ole karistatust karistusseadustiku 23. peatükis sätestatud liiklussüüteo eest või
  3) ei ole korduvalt karistatud käesoleva seaduse 15. peatükis sätestatud väärtegude eest, välja arvatud käesoleva lõike punktis 1 nimetatud rikkumised.

  Mopeedi juhtimisõiguse saamiseks peavad isikud, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17–aastased, sooritama üksnes teooriaeksami.

  Juhtimine

  • Kuni 30.06.2011 peab vaid 14-15 aastasel mopeedijuhil mujal kui õuealal olema kaasas mopeedijuhi tunnistus, vanematel mopeedijuhtidel ei ole see kohustuslik .

  • Alates 01.07.2011 peab mopeedi juhtimiseks olema vastav tunnistus või vähemalt mis tahes mootorsõiduki juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus - kehtib ka eelnevalt väljastatud mopeedijuhi tunnistus. Erandina: AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

  Seega alates 01.07.2011 peavad mopeedijuhid olema läbinud mootorsõidukijuhi koolitaja poolt läbi viidud vastava õppekava kohase liiklusohutusalase koolituse (koolitus autokoolis) ning liikluses osalemiseks peab neil olema mopeedi või muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendav juhiluba.

  Juhiluba ei nõuta:

  • AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

  • AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta kuni 2013. aasta 1. jaanuarini ka isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased. Mopeedi juhtimisõiguse saamiseks peavad isikud, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17–aastased, sooritama üksnes teooriaeksami.

  Mopeedi ja mopeediga võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba ka isikult, kelle alaline elukoht ei ole Eestis. Mopeed ja mopeediga võrdsustatud sõiduk ei pea olema registreeritud, kui mopeedijuhi alaline elukoht ei ole Eestis (eeltoodud regulatsioon tuleneb Viini 1968.a. teeliikluse konventsioonist).

  Kindlustus

  Kuna uue liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk, siis alates 01.07.2011 laieneb mopeedidele ka kohustuslik liikluskindlustus.

  Liiklus

  • Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgrattateed lähenev mopeedijuht peab vähendama kiirust ja ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

  • Mopeedijuht peab jalgrattateel sõites andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

  • Mopeedijuht võib mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.

  Lubatud kiirus

  • Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis, pisimopeedijuht kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis (§32lg3).

  Registreerimine

  • Enne käesoleva seaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid, välja arvatud pisimopeedid, peavad olema registreeritud ühe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates, st hiljemalt 01.07.2012 (§ 264 lg6).

  • Kasutusel olnud mopeedid, millel puuduvad sõiduki maaletoomise ja tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid ja/või sõiduki seaduslikku omandamist ja valdamist tõendav dokument, registreeritakse omaniku kirjaliku kinnituse alusel sõiduki seadusliku omandamise kohta, kui nimetatud dokumentide taastamine ei ole võimalik (§264 lg 5).

  Mopeedi registreerimise eest tasutakse riigilõivu 9,58 eurot. Mopeedi registreerimismärgi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 6,39 eurot.

  Sõitja

  • Alla 12-aastast last ei tohi sõidutada mopeedi ega mootorratta tagaistmel (§36 lg10).

  Tehnonõuded

  • Kuigi uue liiklusseaduse kohaselt on mopeedid mootorsõidukid, vabastatakse mopeedid perioodilistest tehnonõuetele vastavuse kontrollist (ülevaatusest). Mopeedi vastavuse kehtestatud tehnonõuetele peab tagama mopeedi omanik või vastutav kasutaja (§ 72 lg 1 ja § 73 lg 1).
  • Tehnonõuded mopeedile ning nõuded nende varustusele kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega (§ 73 lg 11). Ülemineku perioodi jooksul, st ühe aasta jooksul käesoleva seaduse jõustumisest arvates (hiljemalt 01.07.2012) registreeritud mopeedidele kehtivad määruses leebemad nõuded, mis arvestavad ka vanemate mopeedide tootjapoolsete tehniliste tingimustega.
  • Alates 01.07.2012.a registreeritavad mopeedid peavad omama Euroopa Liidu ühtsed kogusõiduki tüübikinnitust (olema sertifitseeritud) nagu on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri tüübikinnituse määrusega (§ 78 lg 5). Ühtlasi peavad alates 01.07.2012.a registreeritavate mopeedide tehnonõuded vastama (nt tuled, müra, heitmed) Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele (olema sertifitseeritud).

  Turvavarustus

  • pisimopeediga sõitmisel peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit (§35 lg1),
  • mopeedijuht ja mopeedil sõitja (§30 lg4) peavad kandma (E-reeglile nr 22 vastavat) kinnirihmatud motokiivrit - nõue ei kehti kinnise kerega kolme- ja neljarattalisele mopeedile, millele on valmistaja poolt paigaldatud turvavööd ja istmed.

  • Mopeed peab olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peavad olema riiklikud registreerimismärgid. Enne seaduse jõustumist kasutusel olnud mopeedid peavad olema registreeritud ühe aasta jooksul liiklusseaduse jõustumisest arvates. Mopeed ja mopeediga võrdsustatud sõiduk ei pea olema registreeritud, kui mopeedijuhi alaline elukoht ei ole Eestis.

  • Mopeedijuhid peavad olema läbinud mootorsõidukijuhi koolitaja poolt läbi viidud vastava õppekava kohase liiklusohutusalase koolituse (koolitus autokoolis) ning liikluses osalemiseks peab neil olema mopeedi või muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendav juhiluba. AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased, kuni 2013. aasta 1. jaanuarini. Mopeedi ja mopeediga võrdsustatud sõiduki juhtimiseks ei nõuta juhiluba isikult, kelle alaline elukoht ei ole Eestis.

  • Mopeedijuht ja mopeedil sõitja peavad kasutama (E-reeglile nr 22 vastavat) motokiivrit.

  • Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgrattateed lähenev mopeedijuht peab vähendama kiirust ja ületama sõidutee jalakäija tavakiirusega.

  • Mopeedijuht peab jalgrattateel sõites andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.

  • Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini kui 45 kilomeetrit tunnis.

  • Mopeedijuht võib mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.


  Allikas: http://www.mnt.ee/liiklusseadus2011/?q=node/5


  Kes ei viitsi lugeda,siis võib ka kuulata: http://autosoit.ee/index.php?id=11286
   
 2. fenchu

  fenchu Member

  669
  0
  16
  Mopeed ja mopeediga võrdsustatud sõiduk ei pea olema registreeritud, kui mopeedijuhi alaline elukoht ei ole Eestis.
  kas ma saan 6igesti aru, et kui ma näiteks elan soomes ja olen seal elanikkonna registris, v6in ma s6ita eestis ilma numbrimärgita siis ? isegi kui see läheb kohustuslikuks k6igile ?( 01.07.2012)
   
 3. skeleton02

  skeleton02 New Member

  995
  0
  0
  AM-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta kuni 2013. aasta 1. jaanuarini ka isikutelt, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17-aastased. Mopeedi juhtimisõiguse saamiseks peavad isikud, kes olid käesoleva seaduse jõustumisel 16–17–aastased, sooritama üksnes teooriaeksami.


  See tähendab seda, et kui ma saan 5.juuni 2011 16 aastaseks, et ma võin sõita kuni 2013 aasta 1 jaanuarini ilma lubadetta ??
   
 4. Martinkuke

  Martinkuke New Member

  1,335
  0
  0
  Erandina: AM-kategooria mootorsõiduki (mopeed) juhtimisõigust või piiratud juhtimisõigust ei nõuta isikult, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari. ainult kuni 01.07.2011 võid sõita niet 1kuu võid julgelt ringi lasta edasi peavad sul juba load olema.
   
 5. Z0ne

  Z0ne Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Super Moderaator Ürituste korraldaja

  6,380
  1
  38
  Ikka veel ei saa aru, kas rolleriga tohib siis maanteel sõita või mitte.
  LS'is ainult selline asi nagu kiirtee, Eestis pole kiirteid.
  Kiirteel tohib sõita ainult masinaga mille valmistajakiirus on üle 40km/h
  Seega kiirtee=maantee?
  Palun keegi targem võiks selgitada.
   
 6. skeleton02

  skeleton02 New Member

  995
  0
  0

  Seal ütleb ,et 2013 aasta 1 jaanuarini ei küsita lube. Vb midagi valesti või olen ise valesti aru saanud, aga tänan selgitamast ;)
   
 7. tem11

  tem11 New Member

  919
  0
  0
  mopeediga võid sa sõita ainult enda maja elutoas

  krt, kuidas saab üks inimeseloom nii lolli küsimuse üldse küsida, arvata on, et tohid sõita maanteel ka ju:D:D
   
 8. Z0ne

  Z0ne Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Super Moderaator Ürituste korraldaja

  6,380
  1
  38
  Ahsoo, mulle on kõik rääkinud et ei tohi maanteel sõita..
   
 9. tem11

  tem11 New Member

  919
  0
  0
  :D:D ma ei tohiks siis kojugi sõita ju nt:D
  lollid sõbrad on sul, kes seda rääkisid, või tõmbasid lihtsalt tillist sind:D
   
 10. kinuvend

  kinuvend New Member

  131
  0
  0
  Kasutusel olnud mopeedid, millel puuduvad sõiduki maaletoomise ja tollivormistuse lõpetamist tõendavad dokumendid ja/või sõiduki seaduslikku omandamist ja valdamist tõendav dokument, registreeritakse omaniku kirjaliku kinnituse alusel sõiduki seadusliku omandamise kohta, kui nimetatud dokumentide taastamine ei ole võimalik (§264 lg 5).

  Paluks veidi abi!!??
  mure selles et ostsin kasutatud enduro, aga ilma tehasepassita. Kas ma saan seda arvele võtta :| :|. siit loen välja et saan aga räägitakse ka et ei saa
   
 11. tim

  tim Member

  230
  0
  16
  arvele võtmine läheb siis põhimõtteliselt 20 euri siis maksma? palju kindlustus maksta võib? :lol:
   
 12. Stay_Here

  Stay_Here New Member

  933
  0
  0
  Kas sellist seadust enam pole et rattalubadega teooriaeksamit tegema ei pea?
   
 13. Z0ne

  Z0ne Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Super Moderaator Ürituste korraldaja

  6,380
  1
  38
  Ei ole.
   
 14. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 15. Saaremasin

  Saaremasin Active Member

  3,440
  0
  36
  Ja tulebki kindlustus:D
   
 16. BlackOut

  BlackOut Member

  139
  0
  16
  saan õigesti aru, et alates 1. juuli PEAB olema arvel ja kindlustatud, või võin siis veel aasta otsa ilma sõita? Selles suhtes, et oli mingi jutt, et 1. Juuli 2012 peavad kõik võrrid arvel olema ja nüüd on siis aasta otsa aega, et seda teha?
   
 17. Z0ne

  Z0ne Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Super Moderaator Ürituste korraldaja

  6,380
  1
  38
  Minu loogika ütleb et ühe päevaga ei jõua kõiki Eesti rollereid ning mopeede arvele võtta.
   
 18. BlackOut

  BlackOut Member

  139
  0
  16
  selge.
   
 19. Melx

  Melx New Member

  100
  0
  0
  Kui seadus jõustub peavad 1 aasta jooksul arvele olema võetud kõik seni kasutusel olevad mopeedid. Kui sa ostad 1 juulil mopeedi siis pead selle kohe arvele võtma. Seega ei ole seni kasutusel olnud mopeedil mingit eelist ostetava mopeedi ees. Ehk kuna seadus nõuab kindlustust siis järelikult on vaja ka mopeed arvele võtta, sest kindlustust ei tehta arvel mitte olevale liiklusvahendile.

  Selleks, et mopeediga sõita uue seaduse jõustumisel:
  Alates 1. Juuli 2011 peab mopeed olema arvel Eesti Riiklikus Liiklusvahendite Registris ning omama Liikluskindlustust !
   
 20. NaeruK

  NaeruK New Member

  453
  0
  0
  sa räägid endale vastu juu?! Alguses, et 1 aasta aega, hiljem, et kohe peab võtma...

   
Thread Status:
Not open for further replies.

Jaga seda lehte