Rolleri Liiga 2011

Discussion in 'Üritused' started by Mulgi Team, Mai 12, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. Mulgi Team

  Mulgi Team New Member

  38
  0
  0
  ROLLERILIIGA 2011 võistlusjuhend ja tehnilised tingimused.

  Võistluste korraldajad.

  Stenolink Motokeskus,Motohobi,Camex,Autofrend,Mulgi Motoäri,CN-Parts.com

  Võistlusklassid:
  2-taktilised rollerid, mille kolvimõõt on maksimaalselt 47,6 mm
  4-taktilised rollerid, mille kolvimõõt on maksimaalselt 52,4 mm

  Tehnilised tingimused võistlustel osalemiseks:
  *Rolleri üldised tehnilised nõudmised:
  1. Roller peab olema tehniliselt korras ning rolleri mark peab olema ära
  tuntav!
  2. Kasutada tohib ainult variaatorülekandega, 50cm3 mootori plokiga rollereid.

  Piiratud on ka maksimaalne lubatud silindri mõõt vastavalt masinaklassidele:

  2-taktilised rollerid, mille kolvimõõt on maksimaalselt 47,6 mm
  4-taktilised rollerid, mille kolvimõõt on maksimaalselt 52,4 mm

  3. Sõiduki mõlemad pidurid peavad toimima laitmatult (pidurilingid peavad olema
  terved ja ümarate otstega - st. keelatud on teravate otstega
  tuuninglingid ja muud võimalike vigastusi tekitavad aretused).

  4. Amortisaator peab olema töökorras.

  5. Esihargil ja juhtraual ei tohi olla lõtke. Juhtimissüsteemi ümberehitus on keelatud.

  6. Lubatud on kasutada nn. downhill juhtrauda ja downhill puksi.

  7. Esihark peab olema rollerilt pärit
  (lubatud vahetada esiamorte ning kasutada mudelikohast komplektset
  esiharki).

  8. Raam peab olema rollerilt pärit ning terve, lubatud on täiendavad
  tugevdused.

  9. Ettevalmistatud võistlusrolleril ei tohi olla teravaid nurki, servi ja
  väljaulatuvaid osi, mis võivad ohustada kaasvõistlejate, pealtvaatajate
  või võistleja enda tervist.

  10. Veljed, rehvid
  Rehvide ja velgede mõõdud on vabad. Ringrajavõistlustel on keelatud
  kasutada slick rehve – kohustuslikud on tänavarehvid, millel mustri
  sügavus vähemalt 2 mm.

  11. Rolleri Aku suurus ja maht on vaba. Aku peab olema kindlalt rolleri külge
  kinnitatud! NB! Võistlusrolleril aku olemasolu pole kohustuslik.

  12. Tuled, plastikud
  Suuna- ja gabariidituled võib eemaldada. Plastikute osaline eemaldamine
  on lubatud, juhul kui selle tagajärjel ei jääohtlike teravaid plastik- või metallservi nähtavale!
  NB! Kohustuslik on jalgealune plastik, mis tagab nn. tabureti isteasendi -
  st. tegu on klassikalise rolleriga (jalaraudade lisamine keelatud).
  Tuled ja plastikud võib kinni teipida.

  13. Bensiini- ja õlipaak
  Bensiini- ja õlipaagi suurus ja maht on vabad ning need peavad olema
  raami külge kinnitatud. Paagikorgid peavad olema lekkekindlad olenemata
  rolleri asendist. Õlipaagi eemaldamine on lubatud.

  14. TURVAVARUSTUS:
  Kiiver: Võistleja kiiver peab olema kinnise lõuaga motokiiver ja kandma E- või
  DOT tähist.
  Riietus: Motokombinesoon ja kaitsmed soovituslikud, kindad kohustuslikud!!!
  Jalanõud peavad olema kinnised ja katma ära hüppeliigese. Riietus peab
  katma käed ja jalad -st. lühikeste pükste ja T-särgiga võistlema ei pääse.

  NB! Parem kaitse = väiksemad vigastused!

  15. Reklaam ja võistlusnumber:
  15-1. Reklaam:
  Võistluse korraldaja või -suursponsori reklaam võistluste ajal on rolleril kohustuslik juhul kui korraldaja seda soovib ning vajalikud materjalid (kleepsud vms) saab korraldaja käest tasuta.
  Võistluste korraldajate või võistluste sponsor reklaamist võib loobuda tasudes kahekordne stardimakse. Reklaamkleebistest loobumisest sellest tuleb võistlejal võistluse korraldajat ette informeerida.

  15-2. Võistlusnumber:
  Võistlusnumber on kohustuslik. Võistlusnumber öeldakse võistlejale peale
  eelregistreerimist ja osavõtutasu maksmist. Võistlusnumber tuleb paigaldada sõidukile võistleja poolt NB! Korraldajatel ei ole kohustust väljastada võistlusnumbreid.
  Võistlusnumber peab olema nähtav ja selgesti loetav eestpoolt ning võistlusnumbri ühe tähemärgi suurus peab olema vähemalt 7x 11cm. Näiteks: ku võistleja number on „666“ siis võistlusnumbri min.suurus peab olema vähemalt 21cm lai ja 11 cm kõrge. Võistlusnumbriks võib olla maksimaalselt 3 kohaline number.
  Soovituslikult võiks võistlusnumber olla kas: valged numbrid mustal taustal või mustad numbrid valgel taustal.
  Loetamatu võistlusnubri tõttu on korraldajal õigus võistlejat mitte starti lubada.

  15-3. Võistlusnumbri asukoht:
  Võistlusnumber peab olema kinnitatud rolleri esiosale rajakohtunikele nähtavale kohale (lisaks võib olla need paigaldatud ka rolleri külgedele ja võistleja võistlussärgi seljale)

  15-4. Võistlusnumbri valik: Soovi korral saab võistlusnumbreid käesolevaks hooajaks broneerida, teavitades oma numbrisoovist võistluste korraldajaid (see on soovituslik neile võistlejatele, kes plaanivad osa võtta rohkem kui ühest üritusest). Broneeritud numbrid ilmuvad korraldajate kodulehtedel ning on kõigile nähtavad.
  Võistlejate endi sponsorite reklaam võistleja rolleril või muu reklaam ja kleebised rolleritel on lubatud.

  16. KARISTUSED: Võistlustelt eemaldamine stardimaksu tagastamine:
  Võistluste korraldajal on õigus tehnilistele tingimustele mittevastavaid rollereid ja nõutavat varustust mitteomavaid sõitjaid võistlustelt eemaldada. Samuti on võistluste korraldajal õigus võistlustelt kõrvaldada võistleja ebasportliku või ebasõbraliku käitumise eest.
  Samuti ei lubata starti või eemaldatakse võistleja, kes ei kuula rajakohtunike või korraldaja poolt edastatud selgeid korraldusi.
  Võistluse korraldaja poolt võistleja võistluselt eemaldamise tõttu stardimaksu ei tagastata.
  Samuti ei tagastata stardimaksu katkestajatele või võistlustele hilinemise tõttu mitte osalejale.
  Stardimaks tagastatakse ainult kirjaliku avalduse alusel mis on saadetud võistluste korraldajale vähemalt 48h enne võistluste algust.

  17. Võistlustel osaleja vanuse alampiir:
  NB! Võistleja vanusepiir: võistlema lubatakse alates 14. eluaastast.
  Alla 16-aastastel peab võistlusel osalemiseks olema vanema kirjalik vabas vormis volitus, mis sisaldab võistleja vanemate kontakte, mida on korraldajal võimalik telefoni teel kontrollida ning vajadusel vanemaga ühendust võtta. Volitust ei pea olema, kui registreerimisel on lapsevanem kaasas.

  18. Korraldaja vastutus:
  NB! Võistluste korraldaja ega ka kohtunikud ei võta vastutust võimalike õnnetusjuhtumite või nendest tulenevate tagajärgede eest mis võib võistluste käigus või võistlusterritooriumil juhtuda.
  Kõik võistlejad tulevad võistlema vabast tahtest ning iga võistleja või võistleja esindaja (lapsevanem) vastutab ise võimalike õnnetusjuhtumite või nende tagajärgede eest.

  19. Registreerimine, punktiarvestus ja autasustamine:
  Rolleri Liiga 2011 koosneb 5st võistlusest. Kõikidel Rolleri Liiga 2011 võistlustel läbi käesoleva aasta jagatakse võistlejatele punkte vastavalt nende tulemusele ning aasta suurvõitjaks tuleb enim punkte
  kogunud võistleja.

  Võistlusinfo ja registreerimine : http://www.mulgimoto.ee, http://www.camex.ee, http://www.stenolink.ee, http://www.autofrend.ee http://www.motohobi.ee, http://www.cn-parts.com Facebook: CN-PARTS.com

  Võistluse kulg ja stardijärjekord

  Igal võistlusel võib järgnev kirjeldus olla pisut erinev kuid põhikulg on alljärgnev:

  1. Võistleja saabub etteantud ajal võistluspaika.

  2. Võistleja otsib üles võistluspaigas „Staabi“ ehk võistlusteks registreerumise koha. Kinnitab enda kohaloleku, tasub seal stardimaksu (juhul kui see on veel tasumata), esitab vajalikud dokumendid (näit. Isikut tõndava daokumendi, sõiduki omandiõigsust või selle kasutamisõigust tõendava volikirja, lapsevanema või tema esindaja poolt vabas vormis kirjaliku võistlustel osalemist lubava volikirja ning annab allkirja ,et on tutvunud ja nõus korraldaja poolt välja antud võistlusjuhendiga.

  3. Võistleja näitab ette oma rolleri tehnilises komissionis ,et see vastaks võistlusmäärusele.

  4. Võistleja võib tutvuda võistlusrajaga üksnes peale tehniles komissionis saadud stardiloale. Võistlusrjaga tutvumise ehk tutvumisringi või ringide arvu määrab korraldaja võistluspäeva hommikul vastavalt osalejate arvule ning ilmastiku olukorrale. NB! Võistlustele hilinejaid eraldi tutvumisringile ei lubata.

  5. Võistleja ootab võstluste korraldaja poolset korraldust või informatsiooni võistluste edasise kulgemise kohta

  6. Esimese vooru stardijärjekord pannakse paika loosi tahtel: Vastavalt loosis saadud numbrile on võistlejal õigus valida endale stardikoht. Teise vooru start pannakse paika vastavalt esimese vooru tulemustele ehk FINISH-i järjekorrale.

  7. Võistlussõidu pikkus: sõidetakse 2 vooru, kummagis voorus ~ võrdne arv minuteid (näiteks: 8 minutit ) +2 ringi. Enim ringe läbida jõudnud ning esimesena finishisse jõudnud võistleja on vooru võitja ning vooru punktid arvestatakse järgmiselt:

  1. 35 punkti

  2. 32 punkti

  3. 30 punkti

  4. 28 punkti

  5. 27 punkti

  6. 26 punkti

  7. 25 punkti

  8. 24 punkti

  9. 23 punkti

  10. 22 punkti

  11. 21 punkti

  12. 20 punkti

  13. 19 punkti

  14. 18 punkti

  15. 17 punkti

  16. 16 punkti

  17. 15 punkti

  jne, kui on rohkem sõitjaid

  KATKESTAMINE - 0 punkti

  Mitte startimine - 0 punkti

  Kahe vooru punktid liidetakse ning selliselt saadakse teada etapi võitjad
  Punktide jagamine (Etapi punktid):
  1. koht – 12 punkti
  2. koht – 10 punkti
  3. koht – 9 punkti
  4. koht – 8 punkti
  5. koht – 7 punkti
  6. koht – 6 punkti
  7. koht – 5 punkti
  8. koht – 4 punkti
  9. koht – 3 punkti
  10. koht – 2 punkti
  Kõik ülejaanud võistlejad saavad kirja 1 punkti.

  20. NB! Määruse muudatus: Võistlustel katkestaja punkti kirja ei saa.

  21. Kõigile osavõtjatele paneb korraldaja välja meened ning 3 parimat saavad
  karikad, lisaks hulgaliselt erinevaid auhindu – premeeritakse iga
  võistlust eraldi. Kõik võistlused on avatud ka sponsor auhindadele:

  22. Rolleri Liiga 2011 aasta kokkuvõte ja aasta parimad kuulutatakse välja hooaja viimasel võistlusel ning iga võistlusklassi kolme parimat premeeritakse eraldi.
  Kõikide Rolleri Liiga 2011 võistluste info ilmub vähemalt 3 nädalat enne võistlust korraldajate kodulehtedel ning kõikvõimalikes motoportaalides ja foorumites.
  Kõikidele võistlustele toimub eelregistreerimine, et korraldajatel oleks ülevaade võistlejate arvust ning vastavalt sellele saaks korraldaja anda oma maksimumi võistluse edukaks läbiviimiseks.
  Stardimaksud saavad olema säärude võidusõidu tasemel (eelregistreerimisel 10-15 € võistlejalt).

  Täpsem info ja võistluse ajakava saadaval korraldajate kodulehekülgedel.
  http://www.mulgimoto.ee, http://www.motohobi.net, http://www.autofrend.ee, http://www.stenolink.ee, http://www.camex.ee, http://www.cn-parts.com
   
 2. Mulgi Team

  Mulgi Team New Member

  38
  0
  0
  Tere kõigile!
  Olete siis oodatud 28.05 Muhu saarele Soonda külla, kus peame maha ühe
  rolleri- ja võrriürituse. Alustame samast kohast, kus eelmine hooaeg
  lõpetasime. Paar sõna siis ka juurde:
  Kohale võib tulla juba reede peale lõunat, siis saab ka rada proovida (kes
  plaanib pikemat puhkust, võib loomulikult varem teele asuda) Koht on neile
  tuttav, kes augustikuus käisid. Võistluspaik asub Kuivastu sadamast
  Kuressaare poole sõita 10km kaugusel, siis peab pöörama vasakule,
  orientiiriks mobiili mast ja suur laudakompleks, mis ilusasti teepeale ära
  paistab. kohapeal saab telkida, kes tahab mingit muud
  ööbimisvarianti Muhus saab vaadata infot valla kodulehelt muhu.ee ja
  midagi broneerida.
  Võistluspaigast Liivale (Muhu keskus) on 1,5 km. Seal on paar- kolm
  söögikohta-kõrtsi, kauplus, kämping.
  Kuressaarde on võistluspaigast ca 65km, saab ju ka seal toimetada, kes
  sõita viitsib. Praamiaegu saab vaadata tuulelaevad.ee Praamid käivad
  praegu suht tihedalt aga kes on otsustanud saabumise viimasele minutile
  jätta, võiks siiski ennem E-pileti ära osta.
  Võistlusrada on siis umbes 60% asfalt (kohati mitte kõige parem) umbes 25%
  betooni ja 15% kruusast pinnast. Ütleme siis et selline supermoto rada,
  rajal paar pikemat sirget, muidu üsna tehniline. Üldpikkus 800-850m.
  Võrreldes eelmise aastaga, tehakse rada (võibolla) veidi ümber. Kindel on
  see, et parandatakse raja kvaliteeti - silutakse ebatasasusi ja kust on
  võimalik, eemaldatakse lahtine kruus, killustik.

  Korraldab Paavo Aavik Muhu Noorte Motoringist, tema tel. 506 7502
  Osalustasu on 10 eur-i ratta kohta, võite kanda üle tema arvele 1107276341
  Või andke teada mulle hiljemalt esmaspäevaks 23.05, kes kindlasti tulevad
  ja mitme rolleriga (nagu ikka).

  Erilist tähelepanu võiks pöörata Laste ATV võistlusele, et kellel on
  sellist motohuvilist pisiperet, saavad ju ka nendele rakendust. Quadidele
  tuleb ka eraldi rada.

  Saadan Autofrendi kodulehe lingi, kus ka info üleval
  http://www.autofrend.ee/index.php?page=110

  Kui on küsimusi, pöörduge julgesti!

  Parimatega, Tauno
  Autofrend OÜ
  Tel. 514 6033
   
 3. Mulgi Team

  Mulgi Team New Member

  38
  0
  0
  Broneeritud võistlusnumbrid 2011 hooaeg
  Kõik, kes on omale võistlusnumbri broneerinud on kohustatud ka ise selle numbri nõuetekohaselt sõidukile kinnitama. Etapi korraldaja broneeritud numbritega osalejatele numbreid ei väljasta!
  Kui broneeritud numbriga osaleja ei osale hooajal ühelgi võistlusel, st. ei teeni ühtegi punkti, siis järgmisest hooajast kaotab ta oma broneeritud numbrile õigused ja number jääb vabaks!

  1- Henry Vessenberg (Yamaha Neo`s)
  2- Veiko Lembinen (Piaggio ZIP) Mulgi Moto Racing Team osaleb Muhu etapil
  3- Raevo Suigussaar (Beta Ark)
  4- Henry Jõemees (SYM Jet Sport) osaleb Muhu etapil
  5- Harri Siigur (Piaggio ZIP) osaleb Muhu etapil
  6- Rasmus Sepp (Yamaha Aerox) Mulgi Moto Racing Team osaleb Muhu etapil
  7- Andrei Kutšõk (Aprilia SR)
  8- Camex Team (bronn.)
  9- Saimon Köst (Yamaha Aerox) osaleb Muhu etapil
  10- Kevin Aarela (Gilera Stalker)
  11- Markus Pruul (MBK Booster) Autofrend Team osaleb Muhu etapil
  12- Jaan Kaunissaar (Kymco Agility 4T) Autofrend Team osaleb Muhu etapil
  13- Mehis Elmi (Soffy 4T) Autofrend Team osaleb Muhu etapil
  14- Janek Tambaum (Baotian 4T) Stenolink Team osaleb Muhu etapil
  15- Anti Kaldoja (Coliber 4T) Motohobi Team osaleb Muhu etapil
  18-Tiit Jürgenstein (Rhon 4T) osaleb Muhu etapil
  32- Ilmar Luusenberg
  33- Rait Leinus (Aprilia SR)
  45- Viktor Maltšik Baotian 4T
  46- Denis Minjakov (Aprilia SR)
  64 - Mati Kallaste (Beta Ark)
  66- Marten Lillemäe (Beta ARK)
  68 -Deniss Ivanov (Italjet)
  77- Rein Kessler (China 4T) Viljandi Motokeskus Team
  82 - Hans-Richard Parik (Piaggio NRG) osaleb Muhu etapil
  88- Fredderic Grünberg (China 2T – Malossi edition) Camex Team osaleb Muhu etapil
  96- Steven Madisson (Aprilia SR50R)
  99- Rainer Lutter (Gilera Runner)
  182-Ants Parik (Peugeot Buxy) osaleb Muhu etapil
   
 4. Mulgi Team

  Mulgi Team New Member

  38
  0
  0
  Rolleri Liiga 2011 kõik võistluskuupäevad paigas.

  2. etapp 19.juuni Saku Vallavalitsuse hoone ümber - korraldaja Stenolink
  3. etapp 10.juuli Pärnu Audru ringrajal koos Skyplus`i EMV Supermoto IV etapiga - lisaks tulevad sõitma Läti rolleriliiga sõitjad - korraldaja Mulgi Motoäri
  4.etapp 30.juuli Jõgevatreff Jõgeva kesklinnas koos võrridega - korraldaja Jõgeva MC ja Abja Tehnikaring
  5.etapp 10.september Aravete ringrada koos Supermoto võistlustega - korraldaja Motohobi
   
 5. sipsik

  sipsik New Member

  2
  0
  0
  Supermoto lehel ka kokkuvõte pühapäevasest Aravete võistlusest ning galerii. Loe siit.
   
 6. sipsik

  sipsik New Member

  2
  0
  0
  Rolleri Liiga järgmine võistlus toimub laupäeval, 10. septembril Rapla kardirajal. Rajal on Rolleri Liiga võistlusklassid Standard 50, 4 Takti, Sport 70 ja Racing.

  Ajakava, 10. september
  8-9.30 Supermoto registreerimine
  9.30-10.15 Rollerite registrerimine
  9.10 Mini SM+Mini SM Hobby vabatreening
  9.30 Open vabatreening
  9.50 Hobby vabatreening
  10.15 Rollerid Standard 50+4T+Sport 70 vabatreening
  10.30 Rollerid Racing vabatreening
  10.50 Mini SM+Mini SM Hobby ajatreening
  11.00 Open ajatreening
  11.20 Hobby ajatreening
  11.40 Rollerid Standard 50+4T+Sport 70 ajatreening
  12.00 Rollerid Racing ajatreening
  12.30 Open kvalifikatsioon
  12.50 Rollerid Standard 50+4T+Sport 70 I start
  13.10 Rollerid Racing I start
  13.25 Mini SM+Mini SM Hobby I start
  13.40 Hobby I start
  14.00 Open I start
  14.25 Rollerid Standard 50+4T+Sport 70 II start
  14.40 Rollerid Racing II start
  15.00 Mini SM+Mini SM Hobby II start
  15.20 Hobby II start
  15.40 Open II start
  16.10 Autasustamine

  Rohkem infot supermoto.ee kodulehel
   
 7. minim2gnus

  minim2gnus Active Member

  4,026
  3
  38
  kuna 2012 aasta oma tuleb ?:p
   
 8. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Hetkel on tehnilised tingimused EMF'is kinnitamisel,kui sellega saab ühelepoole,siis tuleb ka uus teema kus on 2012 aasta võistlusklassid, tehnilised tingimused ja võistluskalender.

  Kes asjaga eriti kursis pole,siis mainin,et 2012 hooajal on tulemas 4 võistlusklassi ja võistlused hakkavad toimuma koos Supermoto võistlustega.

  1. 50cc Standard
  2. 70cc Sport
  3. 70cc Racing
  4. 4T (50cc mootori paasil)

  Kes tahaks nagu sellel hooajal osaleda ja rolleri ehitusega algust teha,siis võib julgesti küsida tehniliste tingimuste kohta!
   
 9. minim2gnus

  minim2gnus Active Member

  4,026
  3
  38
  ei tea kas 4t 80cc-ga tasub tulla? :p
   
 10. henri115

  henri115 Member

  498
  0
  16
  Mis 50cc stock ja 70cc sport tingimused on?
   
 11. minim2gnus

  minim2gnus Active Member

  4,026
  3
  38
  Ma sain aru, et täpsustusel veel ...
   
 12. henri115

  henri115 Member

  498
  0
  16
  EMF-is kinnitusel siis on tingimused on pmst valmis ju.
   
 13. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  50 standard klassis peab olema silinder originaal ja igasugune kanalite portimine on keelatud. Lubatud on kasutada sport summutit, karpa ava läbimõõt max. 17,5 ,õhupuhasti on vaba, vario ja ülekanne vaba, rehvid peavad olema tavalised,ehk sellised millega roller tuleb tehasest.

  70 Sport klassis on lubatud kasutada mistahes sport 70cc silindrit mis on ühe väljalaske avaga, karpa kuni 21mm, originaal süüde, rehvid peavad olema mustriga, (võib kasutada mustriga slick rehve) ülejäänu vaba

  4T klassis on ainukeseks piiranguks,et mootor peab baseeruma 50cc mootoril. Ülejäänu on vaba,kaasa arvatud kubatuur.

  70Racing klassis tohib olla mootori suurimaks kubatuuriks 70cc ei tohi kasutada NOS'i ja turboülelaadimist,ülejäänu on vaba.
  Muidugi tasub tulla ja proovida! Vähemalt saad teada enda ja masina võimete piiri mida järgmisel korral parandada.
   
 14. ollubmx

  ollubmx New Member

  1,129
  0
  0
  50cc sport klassi polegi?või kuhu alla see kuulub?
   
 15. minim2gnus

  minim2gnus Active Member

  4,026
  3
  38
  Arvan, et 70cc sport on 50cc spordiga koos... :roll:
   
 16. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  2011 HOOAJA LÕPPKOKKUVÕTE

  ROLLERID 2 TAKTI KOHT PUNKTID

  11 Karl Lõbus Autofrend I 53
  82 Hans-Richard Parik Mulgi Moto II 46
  88 Fredderic Grünberg Camex III 43
  6 Rasmus Sepp Mulgi Moto 4 32
  3 Sander Kukk 5 26
  4 Henry Jõemees 6 25
  2 Veiko Lembinen Mulgi Moto 7 23
  182 Ants Parik 8 17
  32 Andre Palang 9 12
  5 Harri Siigur 10 9
  9 Saimon Köst Camex 11 9
  100 Heiti Tuisk 12 6
  14 Janek Tambaum Stenolink 13 3


  ROLLERID 4 TAKTI
  12 Jaan Kaunissaar Autofrend I 58
  13 Mehis Elmi Autofrend II 48
  15 Anti Kaldoja Motohobi III 48
  14 Janek Tambaum Stenolink 4 25
  18 Tiit Jürgenstein 5 7

  http://autofrend.ee/index.php?page=110
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Jaga seda lehte