Scooter Racing 2013

Discussion in 'Üritused' started by Põrguvärk, Jan 26, 2013.

 1. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Supermoto võistlustingimused 2013

  Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon


  Supermoto VÕISTLUSTINGIMUSED 2013


  SISUKORD
  1. Võistluste korraldamine
  2. Turvateenistus
  3. Dokumentatsioon ja võistluspaiga ettevalmistus
  4. Võistluste ajakava
  5. Võistlussõitude kestvused
  6. Masinaklassid ja nende numbrimärgid
  7. Eesti Meistrivõistlused
  8. Tehnilised tingimused masinaklassidele
  9. Tulemuste arvestus
  10. Kõrvaline abi rajal
  11. Eelregistreerimine, registreerimine võistluspäeval, osavõtumaksud
  12. Start / finiš
  13. Võistlusrada
  14. Distantsi lõikamine
  15. Protestid
  16. Treeningute ja startide kord
  17. Stardijärjekorra valik
  18. Kohtunike tegevus ja võistluskontroll
  19. Võistluste järelvalve
  20. Žürii õigused
  21. Peakohtunik
  22. Peasekretär
  23. Peaajamõõtja
  24. Tehnilise kontrolli vanem
  25. Start / finiši vanem
  26. Kohtunik võistlejate juures
  27. Rajameister
  28. Kohtunike lipud ja märguanded
  29. Karistused võistlejatele, korraldajatele ja kohtunikele
  30. Lisad


  1. Võistluste korraldus
  1.1.Võistlusi võivad korraldada kõik EMF-i liikmed ja teised juriidilised isikud, kes on registreerinud võistlused vastavalt EMF-i poolt kehtestatud korrale kalenderplaanis. Kalenderplaani väliste võistluste korraldamine on lubatud ainult EMF-i Supermoto komisjoni kirjalikul nõusolekul.
  1.2.Võistluse juhend peab olema esitatud EMF-i Supermoto alajuhile kooskõlastamiseks vähemalt üks kuu enne võistlust vastavalt näidisjuhendile. EMF-I Supermoto alajuht on kohustatud peale konkreetse võistluse korraldajalt võistluse juhendi laekumist koheselt läbi rääkima selle konkreetse võistluse korraldustoimkonnaga (võistluse direktor, peakohtunik).
  1.3.Kooskõlastatud juhendi kinnitab EMF-i juhatus. Võistluse juhend kinnitatakse omavalitsuse nõusoleku olemasolul. EMF-i sekretariaat avaldab võistluse juhendi pärast võistluse registreerimismakse 125.- € (sisaldab vastutuskindlustusmakset) tasumist, EMF-i kodulehel Supermoto alajaotuses . Kinnitamata võistlusjuhendid on kehtetud ja nende levitamine keelatud. Võistluse korraldaja on kohustatud eksponeerima kinnitatud võistlusjuhendi võistluspaigas.
  1.4. Kohtunike tegevus: Eesti MV etappidele määrab peakohtuniku Supermoto alakomisjon. Kohtuniku A-litsentsi peavad omama peakohtunik, tehnilise kontrolli vanem ja peaajamõõtja. Stardi ja rajakohtunikud kui nad ei oma litsentsi, tuleb läbi viia võistluse-eelne seminar peakohtuniku poolt.

  2. Turvateenistus
  2.1. Treeningute ja võistlussõitude ajaks peab olema tagatud osavõtjate, pealtvaatajate ja elanikkonna ohutus, samuti vara puutumatus. Selleks: - Kõikidel võistlustel peab olema meditsiiniteenistus , mida juhib võistluse meditsiiniteenistuse vanem. Võistluse meditsiiniteenistuse vanem ja võistluse direktor tagavad vajaliku tehnika ja kvalifitseeritud töötajate olemasolu. Võistluse direktor ja võistluse meditsiiniteenistuse vanem määravad kindlaks kannatanute evakuatsiooniplaani enne võistluste algust. - Hädaolukorra (avarii, tulekahju jne.) likvideerimiseks määravad võistluse direktor ja turvateenistuse vanem enne võistluse toimumist kindlaks kõikide toimkondade jaoks tõhusa hädaabi/evakuatsiooniplaani.
  2.2. Võistluste ajal on sõitmine lubatud ainult võistlus- ja soojendusrajal. (Võistluspaigas on võistlustehnikaga (k.a. Mini ) sõitmine lubatud ainult võistlusrajal (käivitamine ootetsoonis kohtuniku loal (vile, roheline lipp) ja soojendusrajal.

  3. Dokumentatsioon ja võistluspaiga ettevalmistus
  3.1. Litsents. Võistleja peab omama kehtivat võistlejalitsentsi võistlustel osalemiseks. Võistleja on kohustatud esitama võistlusele registreerimisel kehtiva EMF-i poolt väljastatud rahvusliku või rahvusvahelise võistlejalitsentsi. Teiste riikide sportlased esitavad lähetava maa mootorrattaspordi organisatsiooni poolt väljastatud võistlejalitsentsi. Võistlejalitsents jääb tagatiseks ajamõõdu transponderi eest. Võistleja, kes ei oma litsentsi, saab osta ühekordse võistlusloa registreerimisel, esitades isikut tõendava dokumendi ja tasudes vastavalt EMF juhatuse poolt kinnitatud korrale. Transponderi tagatiseks jääb isikut tõendav dokument. EMV-tel Supermotos saavad sportlased ühekordse võistlusloa ainult EMF-i liikmesklubi poolt väljastatud stardiloa alusel.
  3.2. Kõik võistluspaigad peavad olema inspekteeritud Supermoto komisjoni poolt määratud isiku poolt vähemalt 4 päeva enne võistluse algust. Inspekteerimise kohta koostatakse võistluspaiga ülevaatuse akt. Peale akti koostamist ei ole lubatud teha muudatusi nende rajaelementide kujudes, mis inspekteerimise hetkel vastasid nõuetele. Võistluse korraldaja on kohustatud lõpetama aktiga määratletud vaegtööd punktis 3.4 äratoodud tähtajaks.
  3.3. Inspekteerimisel peab võistluse korraldaja esitama võistluse läbiviimise asukoha plaani, kus on ära näidatud: - rajaskeem - boksialad (abistamistsoon, eelboks, starditsoon, kinnine park) - publikule mõeldud alad - meditsiiniteenistuse paiknemise kohad - rajakohtunike punktid (numbritega) - teised rajatised, mis on seotud võistluse läbiviimisega - publiku parkla
  3.4 Võistluspaiga lõplik inspekteerimine toimub võistluse toimumise eelsel päeval, kus osalevad žürii esimees, direktor, peakohtunik ja vajadusel kaasatakse rahvusvahelise kogemusega võistlejaid.
  3.5 Võistluspaigas olev helivõimendussüsteem peab tagama rahuldava kuuldavuse üle kogu publiku- ja boksiala.
  3.6 Võistluspaigas peab olema tagatud elektrivool kõikide toimkondade normaalseks tegevuseks.
  3.7 Võistluspaigas peab olema määratletud abistamis- ja signaaltsoon (edaspidi abistamistsoon). Abistamistsooni peab olema paigaldatud sõiduaegu kuvav ekraan. Abistamistsoonis on suitsetamine keelatud.
  3.8 Võistluspaigas peab olema määratletud ala: Kinnine park , mis peab mahutama vähemalt 3 – 5 võistlusratast.

  4. Võistluste ajakava
  4.1. Eesti MV peab olema registreerimine lõppenud vähemalt 15 minutit enne antud masinaklassi ajasõidu algust
  4.2. Kvalifikatsiooni sõit peab olema lõppenud 25 minutit enne esimest starti. Üks treeningsõit kestab mitte vähem kui 15 minutit sõiduaega. Treening võib koosneda kahest osast: 1/3 (vähemalt 5 min.) vabatreening ja 2/3 (vähemalt 10 min.) kvalifikatsioon.
  4.3. Treeningute ajakava määratakse võistlusjuhendiga. 4.4. Startide järjekord määratakse võistlusjuhendiga .Eesti MV ja KV etappidel peab olema iga masinaklassi esimese ja teise stardi vaheline aeg vähemalt 90 minutit.

  5. Võistlussõitude kestvused
  5.1. Võistlussõitude kestvused: S1 15min. + 2 ringi; Kvalifikatsiooni sõit 10 min+ 2ringi Hobby 15min+2 ringi SuperQuad 15min.+2 ringi Scooters 10min+2 ringi

  6. Masinaklassid, kubatuurid, nende numbrimärgid ja võistlejate vanused
  6.1. S1 kaks takti 100 cc kuni 500 cc ja neli takti 175 cc kuni 650 cc, 14-aastakäik ja vanemad
  6.2. Hobby kaks takti 100 cc kuni 500 cc ja neli takti 175 cc kuni 650 cc, 14-aastakäik ja vanemad
  6.3. SuperQuad kaks või neli takti kubatuur vaba, 14-aastakäik ja vanemad
  6.4. Scooters
  6.4.1“Sport 50” - kuni 50 cc, 10-aastakäik ja vanemad
  6.4.2 „4 takti“ – kuni 100 cc, 12 aastakäik ja vanemad
  6.4.2. “Sport 70” - kaks takti kuni 70 cc, 12-aastakäik ja vanemad
  6.4.3. “Racing 70”- 2 takti kuni 70cc, 14-aastakäik ja vanemad.

  7. Tulemuste arvestus
  7.1. Klassides Open, SuperQuad ja Scooter Racing toimub EMV arvestus. Klassides Hobby ja Scooters Sport 50, Scooters 4 takti ning Scooters Sport 70 toimub EKV arvestus.

  8. Tehnilised tingimused masinaklassidele 2013. a.
  8.1. S1 ja Hobby - FIM-i poolt kehtestatud tehnilised tingimused. Klassis Hobby võib kasutada nn suuri rattaid.
  8.2 SuperQuad Masinaklassis SuperQuad võib kasutada ainult neljarattalistele mootorratastele toodetud rehve.
  8.3. - Rehvid: Masinaklassis S1, Hobby, Scooters ja SuperQuad tohib kasutada rehve mille rehvi mustri elemendid ei ole kõrgemad kui 10 mm ja elementide vaheline kaugus servast ei ole laiem kui 10 mm - Kõigis masinaklassides on kohustuslik kasutada vedeliku anumaid tuulutus ja ülevoolu voolikute otsas. Anum peab olema valmistatud õlikindlast materjalist ja mahutavusega min 300ml. Keelatud on kasutada joogi pudeleid ja purke(red bull, coca-cola jne) -Jahutusvedelikuna tohib kasutada ainult vett. Antifriissed jahutusvedelikud on keelatud.
  8.4. Tehniline kontroll Võistlustehnika ja võistlusvarustuse tehniline kontroll toimub enne treeningut või/ ja enne starti ootetsoonis. Kontrollimisele kuulub võistlusratas (võib olla kaks), võistlusvarustus (s.h. kiiver, kaitsmed, prillid, võistlusriided,saapad) vastavalt FIM-i tehnilistele tingimustele. Pärast kukkumist teostatakse vajadusel täiendav kontroll. Mootori kubatuuri, esi- ja tagaratta läbimõõtude mõõtmine toimub visuaalsel vaatlusel või protestide alusel. Kontrollimisele kuuluvad: Lenkstangid ja juhtheeblid: Lenkstangi laius min 600mm ja max 850mm. Lenkstanil risttoruga peab olema keskel kaitsepolster. Lenkstangil ilma risttoruta peab olema kinnitusklambril kaitsebolster. Käepidemete otsad peavad olema kaetud tahke materjaliga, näiteks kummiga. Lenkstangi piirajad peavad tagama min vahe 30mm küttemahuti ja lenkstangi vahel vältimaks sõitja sõrmede kinnijäämist. Kergesulamist lenkstangide parandamine keevituse teel on keelatud. Kõik juhtheeblite otsad peavad olema kuul-lõpuga, diameeter vähemalt 16 mm. Gaasirulli juhikud peavad olema isesulguvad, kui neid käega ei hoita. Piduripedaal, kui on paigaldatud jalatoe võllile, peab töötama mistahes juhul ka siis kui jalatugi on paindunud või deformeerunud. Rattad : Kõik rattale ettenähtud mutrid, kruvid, kodarad peavad olema paigaldatud. Veoülekanne: Kui veohammasratas on nähtav tuleb see ohutusmeetmena kaitsmega katta. Kaitse tuleb paigaldada ka veetavale ketirattale. Mõlema hammasratta kaitsmed peavad olema paigaldatud nii, et oleks välistatud sõitja või kaassõitja kehaosade tahtmatu sattumine keti ja hammsratta vahele. Jalatoed: Jalatoed võivad olla kokkuvolditavad kuid sellisel juhul peab olema paigaldatud vedru, mis viib automaatselt tavaasendisse. Jalatugede lõpus peavad olema kumerused. Kaitseriietus ja saapad: Open ja Scooters klassi sõitjad peavad kandma nahk sõiduriietust (kaheosaline soovitatavalt omavahel tõmblukuga ühendatud), kindaid ja üle hüppeliigese ulatuvaid saapaid. Klassides Hobby ja SuperQuad on lubatud kasutada krossiriideid. Kõikides klassides on kohustuslikud küünarnuki- õla- ja seljakaitse.
  8.5. Kiiver Kõikidel treeningsõitudel ja võistlustes osalejatel on kaitsekiivri kandmine kohustuslik. Kiiver peab olema korralikult kinnitatud,hästi istuma ja olema heas korras. Kiivril peab olema D rõngastega kinnitussüsteem. Kõik kiivrid peavad omama vähemalt ühte ametlikku rahvusvahelist markeeringut, e. Standardit.
  8.6. Titaan ja kergesulamid: Titaani kasutamine raami konstruksioonides, esimestes amortisaatorites, lenkstangides, lenkstangi võllides ja ratta võllides on keelatud. Teiste kergsulamite kasutamine rattavõllides on samuti keelatud. Titaansulamit sisaldavate mutrite ja poltide kasutamine on lubatud.
  8.7. Kütus: Pliivaba kütus peab vastama FIM spetsifikatsioonidele.
  8.8. Transponderite paigaldus: Transponderi aluse paigaldamise kõrgus maapinnast ei tohi ületada 120 cm. Parema esiamortisaatori ülaossa võimalusega pöörata alus peale transponderi paigaldamist esinumbri taha, ei tohi takistada juhtraua pööramist. Transponderi alus tuleb paigaldada maapinna suhtes vertikaalselt ja nii, et kinnitussplint jääks ülespoole. Transponderi alus paigaldatakse 2 (kahe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab võistleja, vajalik on vitsklambrite olemasolu. Transponder paigaldatakse alusele 1 (ühe) splindi ja 1 (ühe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab võistleja. Esimesel võistlusel ostab võistleja endale transponderi aluse (10 €). Võistleja on kohustatud jälgima aluse kinnituse korrasolekut enne treeningut ja starte. Peale viimast sõitu on võistleja kohustatud tagastama transponderi puhastatuna registreerimis kohta, saamaks tagasi litsentsi. Mittetagastamise korral peatatakse võistleja litsents kuni transponderi tagastamiseni ja peale 40 € tasumist. Transponderi kaotamisel või selle võistleja süül kõlbmatuks muutumisel peatatakse võistleja litsents kuni transponderi maksumus on tasutud.
  8.9. Võistlusrattal peab olema kolm numbrialust: kõrgus 235 mm, laius 285 mm. Võistlusratta number peab olema hästi loetav ja standardile vastav (nn. kunstilised numbrid on keelatud). Numbrivärvide koodid on järgmised: must 9005; valge 9010;. Numbri minimaalne kõrgus on 140 mm, numbri joone minimaalne laius 25 mm, numbri minimaalne laius 70 mm. Vahe kahe numbri vahel on 15 mm. Võistluste käigus peab võistleja tagama kohtunikele numbri loetavuse. Võistlejad peavad kasutama võistlustel temale kinnitatud stardinumbrit. Võistlejad, kes on tulnud Eesti MV arvestuses kohtadele 1 kuni 3 on õigus kasutada antud klassis kohale vastavat stardinumbrit. Võistlejad, kes ei ole registreerinud oma stardinumbrit kuni 15.04.13 e-mailil: [email protected] kaotavad eelmise aasta numbrid kehtivuse. Masinaklassis Scooters peab olema numbri kõrgus vähemalt 120 mm ja laius vähemalt 20 mm.
  8.10. Võistlejatel on soovitav kanda võistlusriiete seljal või seljakaitsmel võistlusnumbritja perekonnanime. Scooters
  8.11. “Sport 50” klass: Maksimaalne lubatud silindrimaht on 50 cm3
  8.11.1. kasutada tohib ainult tootja poolt ette nähtud sisselaskesüsteemi(kollektorit).
  8.11.2. toitesüsteem karburaator, mitte rohkem kui 17,5 mm/ kasutada tohib ainult tootja poolt ettenähtud sissepritsesüsteemi.
  8.11.3. pidurid ei ole lubatud muuta tootja poolt ette nähtud pidurisüsteemi. ’
  8.11.4. süüde kasutada tohib ainult tootja poolt ette nähtud süütesüsteemi sh.CDI-d.
  8.11.5. vedrustus keelatud on kasutada racing amortisaatoreid ja esiharki.
  8.11.6. silinder Lubatud on kasutada kõiki tööstuslikult malmist valmistatud ja seeriatootmises olevaid silindrikomplekte,kus mõiste silindrikomplekt hõlmab endas: silindrit, kolbi koos rõngastega ja silindripead. Nende igasugune muutmine on keelatud, samuti on keelatud silindri sisse- ja väljalaskeavade muutmine.
  8.11.7. Kasutada tohib vaid "poolkuu" tüüpi väntvõlle
  8.11.8. “Sport 50” klassis võib kasutada:
  8.11.8.1. teise tootja väljalaskesüsteemi
  8.11.8.2. teise tootja õhufiltrit.
  8.11.8.3 kasutada originaalist erinevat variaatorisüsteemi, sealhulgas ka originaalist erinevat variaatoririhma ning sidurit koos erinevate vedrudega.
  8.11.8.4. kasutada originaalist erinevat väljalaskesüsteemi (resonaator ja summuti).
  8.12. “Sport 70” klass: 8.12.1 maksimaalne lubatud silindrimaht on 70 cm3 Võib kasutada originaalist erinevat õhufiltrit.
  8.12.2. silinder: lubatud on kasutada kõiki tööstuslikult valmistatud ja seeriatootmises olevaid silindrikomplekte. Kuid vesijahutusega silindrite puhul tohib silindril olla ainult üks väljalaske ava. Õhkjahutuse puhul on silindri kasutamine vaba kuid peab jääma silindrimahu 70 cm3 piiridesse. 50 cm3 silindri kasutamise puhul on silindri, karburaatori, variaatorisüsteemi, reduktori, sisse- ning väljalaskesüsteemi ja süütesüsteemi kasutamine piiranguteta. Võib kasutada originaalist erinevat väljalaskesüsteemi.
  8.12.3. süüde: 70cc silindriga tohib kasutada ainult tootja poolt ette nähtud süütesüsteemi sh. CDI-d.
  8.12.4. karburaator: 70cc silindriga-mitte rohkem kui 21mm. Kuni 50cc silindriga- piiranguid ei ole.
  8.12.5 ülekanne Võib kasutada originaalist erinevat variaatorisüsteemi, sealhulgas ka originaalist erinevat variaatoririhma ning sidurit koos erinevate vedrudega.
  8.13. “Racing 70” klass:
  8.13.1. mootor peab baseeruma 50cc rolleri mootoriplokil.
  8.14. Mootor ja süsteemid.
  8.14.1. Summuti peab olema mootori külge kinnitatud kogu võistluste aja. Katkise või lahtise summutiga võistleja eemaldatakse võistluselt.
  8.14.2. Lubatud on kasutada ainult tööstuslikult toodetud kütusepaake.
  8.14.3. Kütuse-, õli ja jahutusvedeliku lekked ei ole lubatud.
  8.14.4. Turbo- ja nitrosüsteemide kasutamine on keelatud.
  8.14.5. Pöörlevad mootoriosad peavad olema kaetud.
  8.15. Scooters klasside üldnõuded
  8.15.1. Raam peab olema rollerilt pärit ning terve, lubatud on täiendavad tugevdused.
  8.15.2. Esihargil ja juhtraual ei tohi olla lõtke.
  8.15.3. Peavad olema eraldi toimivad, töökorras esi- ja tagapidurid .
  8.15.4. Teljevahe muutmine on keelatud.
  8.15.5. Tohib kasutada ainult variaatorülekandega mootorit. Keelatud on kettülekandega võistlusmasimad.
  8.15.6. Slick rehvid ja rehvi eelsoojendid on keelatud, rehimustri min. sügavus peab olema 2mm. Punkt ei kehti klassi “Racing 70” kohta.
  8.15.7. Suuna- ja gabariidituled võib eemaldada, kui ei ole eemaldatud tuleb kõik tuled kinni teipida.
  8.15.8. Ei tohi esineda teravaid väljaulatuvaid nurkasid ja detaile.
  8.15.9. Klassides “SPORT70” ja “RACING70” tuleb traadiga stoperdada pidurisadulate kinnituspoldid.
  8.15.9. Keredetailid peavad olema korralikult raami külge kinnitatud
  8.15.10. Kõigis masinaklassides on kohustuslik kasutada vedeliku anumaid tuulutus ja ülevoolu voolikute otsas. Anum peab olema valmistatud õlikindlast materjalist ja mahutavusega min 300ml. Keelatud on kasutada joogi pudeleid ja purke(red bull, coca-cola jne). 8.15.11. Rolleri juhtraual peab paiknema suretusnupp, mida saab kasutada käsi juhtraualt eemaldamata. Kui rollerile on paigaldatud “killswitch”(automaatne mootorisuretussüsteem kukkumise korral) ei ole suretusnupu paigaldamine kohustuslik. Punkt on soovituslik klassis “Sport70” ja ei kehti klassi “Sport50” ning „4 takti“ jaoks.
  8.15.12. Maksimaalne lubatud müratase on -97dB
  8.15.13. Ülejäänud muudatused on lubatud, kui nad ei ole keelatud.

  9. Tulemuste arvestus
  9.1. Võistlejale arvestatakse punkte alljärgnevalt:
  9.2. EMV ja EKV arvestus : I-25 ,II-22,III -20,IV-18,V-16,VI-15 ............20 koht-1 punkt
  9.3. Paremusjärjestus selgitatakse võistlussõitudes saavutatud punktide liitmise teel.
  9.4. Võrdsete punktide korral osutub paremaks see võistleja, kellel on rohkem I, II, III jne. kohti. Nende võrdsuse korral otsustab paremuse parem koht viimases sõidus. Eesti MV paremus selgitatakse sõitudes saavutatud punktide liitmisel. Võrdsete punktide korral osutub parimaks see võistleja, kellel on rohkem I, II, III jne. kohti. Nende võrdsuse korral otsustab paremuse parem koht viimases sõidus. Tulemuse saavutamiseks võistlussõidus on vaja võistlejal läbida 75% distantsist Mitte finišeerunud võistlejale antud stardi eest punkte ei anta.
  9.5. Peale võistluse lõppemist peab korraldaja viivitamatult edastama võistluse tulemused EMF-ile ja EMF-i poolt teatatud meediakanalitele vastavalt EMF-i poolt kehtestatud korrale.
  9.10. Eesti MV etappidel on korraldaja kohustatud autasustama iga masinaklassi vähemalt I, II ja III koha saavutanud sportlast meenetega (soovitavalt medal,karikas, korraldaja meene jne.)

  10. Kõrvaline abi rajal
  10.1. Igasugune kõrvalise abi andmine võistlusrajal on keelatud, erandina võivad seda teha kohtunikud seisva mootorratta eemaldamiseks rajalt.
  10.2. Tehnilise abi osutamine on lubatud vaid selleks ettenähtud tsoonis.

  11. Eelregistreerimine, registreerimine võistluspäeval, osavõtumaksud
  11.1. Ühel võistluspäeval võib võistelda kahes masinaklassis.
  11.2. Klassis Scooters on osavõtutasu suuruseks ühel võistlusel 20€. Litsentsi puudumisel, on võimalik osta ühekordne litsents hinnaga 20 € võistluse kohta, mis sisaldab kindlustust.
  11.3. Klassis S1, Hobby ja SuperQuad on osavõtutasu 35 €. Litsentsi puudumisel on võimalik osta ühekordne litsents hinnaga 20 € võistluse kohta, mis sisaldab kindlustust.
  11.4. Võistlustele eelregistreerimine on kohustuslik ja lõpeb võistluseelsel reedel kell 19.00. Võistlejad, kes ei ole registreerunud õigeaegselt, peavad tasuma täiendavalt + 15 €.
  11.5. Registreerimine võistluspäeval toimub ainult juhendis näidatud ajal.

  12. Start – finiš
  12.1. Ootetsooni sisenemisel on sõitmine ja töötav mootor keelatud. Ootetsoonis on suitsetamine keelatud. Kui juhendis on näidatud startide täpsed ajad, suletakse ootetsoon 10 minutit enne starti. Hilinejatel lubatakse valida stardikoht viimsena. Võistlejad lubatakse stardiväljakule 5 minutit enne stardi algust. Kui juhendis ei ole näidatud täpseid startide kellaaegasid, siis vahetult peale eelmise sõidu liidri finišeerimist. Võistlejad lubatakse stardiväljakule peale stardikohtuniku märguannet: rohelist lippu või vilet.
  12.2. Kui võistlejad on saabunud stardi alale ja võtnud sisse oma stardipositsioonid suunatakse võistlejad rehvi soojendus ringile. Kui on alanud stardi- protseduur siis hilinejaid starti enam ei lubata.
  12.3. Abistajaid stardiväljakule ei lubata. Startimise märguandeks näidatakse tahvlit “15” 15-ks sekundiks, pärast seda tahvlit “5”. Foori tuled kustuvad 5 kuni 10-ne sekundi jooksul tahvli “5” näitamise momendist alates.
  12.4. Võistlejatel on õigus paluda stardiandmist 1 minuti võrra edasi lükata, tõstes selleks käe, kuid mitte pärast tahvli “15” näitamist.
  12.5.. Kui peakohtuniku otsusel tuleb anda kordus-start, peatatakse võistlejad vähemalt 150 – 200 m enne esimese ringi lõpetamist või esimesel võimalusel. Kordus-start antakse, kui kõik võistlejad on saabunud stardiväljakule.
  12.6. Võistleja suhtes, kes tegi valestardi (”varastamine”), rakendatakse „+10 SEC“ karistust, mis tähendab, et võistlejale näidatakse võistlussõidu esimese viie ringi jooksul vähemalt kahe ringi vältel musta tahvlit kirjega „+10 sec“ koos võistlejanumbriga . Võistleja sõiduajale lisatakse 10 sekundit.
  12.7. Kui sõidu liidril on täitunud sõiduaeg, alustatakse alates sõidu liidrist kõigile sõidus osalejatele 2 viimase ringi näitamist. Märguanneteks on tahvel “2” ja tahvel “1”.
  12.8. Peale sõidu liidri finišeerimist on kontrollaeg 2 minutit.

  13. Võistlusrada
  13.1. Raja pikkus peab olema minimaalselt 800 m ja maksimaalselt 1500 m. Raja laius on minimaalselt 5 meetrit. Võstlusrada peab olema soovitavalt 70% ulatuses kaetud asfaltkattega ja 30 % ulatuses pinnasega(purustatud killustik, kruus, liiv jne). Scooters klassil 100% asfaltkate. Võistlusrada peab olema treeningute alguseks ette valmistatud täies pikkuses. Ei tohi esineda suuri ja lahtisi kive, sügavaid rööpaid, kõrvalisi esemeid, ettevalmistatud võimalused vee ärajuhtimiseks kohtadest kus see tekkib vihma korral. Rada ei tohi tolmata. Raja kastmine peab olema lõppenud 1 tund enne treeningute algust. Võistluse käigus, kui rajal tekib tolm, võib võistlussõitu jätkata tingimusel, et võistleja näeb rada ja teisi võistlejaid vähemalt 15 meetri ulatuses sõidu suunas. Otsuse võistlussõidu katkestamise kohta teeb peakohtunik. Otsuse võistluse jätkamise kohta teeb žürii koosseisus: žürii esimees, peakohtunik, jätkavate masinaklasside võistlejate esindajad (valitakse rahvusvahelise kogemusega võistlejad).
  13.2. . Raja tähised peavad olema valmistatud puust või elastsest materjalist, mille kõrgus maapinnast ei ületa 300 mm ja diameeter ei ületa 25 mm. Rajatähisteks võib kasutada sõiduauto rehve kurvide sisemiste piiretena asetatuna horisontaalselt maapinnaga ja mitte üksteise peale asetatuna omavahel kokku seotuna.
  13.3. Rajakohtunikud peavad olema vähemalt 16 aastat vanad; omama kohtuniku litsentsi või olema läbinud võistluste-eelse seminari; täitma ainult rajameistri korraldusi; jälgima võistlust sõidusuunas ja andma kohe kollase lipuga märku takistustest, mis on tekkinud tema jälgimisalas; salvestama kõik võistlustingimuste rikkumised; koheselt andma märku meditsiinilise kiirabi vajadusest; mitte lahkuma oma kohalt ilma selleks rajameistrilt luba saamata.
  13.4. Võistlusrada peab olema planeeritud nii, et raja igas punktis oleks võimalik anda meditsiinilist abi.
  13.5. Võistlusrajal peab olema eraldatud koht mehaanikutetele võistlejate abistamiseks (abistamistsoon).
  13.6. Finišipaik peab olema rajatud nii, et ringilugejad asetseksid risti finišijoonega ja võistlejad oleksid eelnevalt rajal nähtavad 50 m ulatuses. Finišipaik peab olema piiratud piiretega, et sinna ei satuks kõrvalised isikud, takistamaks kohtunike tööd.
  13.7. Rada peab olema rajatud nii, et peale finišeerimist ei ületaks võistleja võistlusrada, vaid temale on eraldatud ohutu tee boksialasse. Raja minimaalne laius peab olema vähemalt 5 meetrit
  13.8. Minimaalne vahe võistlusraja ja mis tahes sellel kohal paikneva takistuse vahel ei tohi olla alla 3 meetri.
  13.9. Mitmekordsed hüpped on keelatud. Vahemaa küngaste vahel peab olema vähemalt 30 m (ühe künka tipust järgmise künka tipuni). Mitmekordseteks hüpeteks ei loeta poolümaraid lohukesi maksimaalse sügavusega 1 m ja tippudevahelise kaugusega 3 kuni 6 m.
  13.10. Võistlusteks peab olema koostatud võistlusraja skeem mõõtkavas 1:1000. Võistlusrada peab olema tähistatud täies ulatuses.

  14. Distantsi lõikamine
  Kui võistleja on sunnitud kas võistlusratta käivitamiseks või mingil muul põhjusel rajalt lahkuma ja kui selle tagajärjel võib tekkida võistlusdistantsi lühendamise, rajaelemendi vahelejätmise või koha parandamise võimalus, peab ta võistluse jätkamiseks naasma rajale kohast, kus toimus väljasõit. Ajatreeningul ja võistlussõitudel on kohustuslik rajastruktuuri jälgimine. Keelatud on sõita elementide kõrvalt või väljaspool rada. Kui sellega saavutatakse kiirem ringi läbimine või parem aeg ajatreeningul, karistatkse sõitjat +10 sekundi lisamisega.

  15. Protestid
  15.1. Protesti teise võistleja või kohtuniku kohta võivad esitada kõik võistlejad klubi esindaja kaudu.
  15.2. Protest esitatakse ainult kirjalikult, näidates ära EMF-i juhatuse poolt kinnitatud dokumendi “Supermoto võistlustingimused 2013” või võistlusjuhendi punkti, mida rikuti.
  15.3. Protest esitatakse peakohtuniku nimele ja antakse peasekretärile, kes märgib sellele esitamise kellaaja.
  15.4. Protesti võib tagasi võtta ainult peakohtuniku loal.
  15.5. Protest võistleja või tema võistlusratta kohta tuleb esitada mitte hiljem kui 10 minutit peale antud sõidu liidri finišeerimist.
  15.6. Kui protest on esitatud enne antud võistleja starti, teatab sellest protesti all olevale võistlejale peakohtunik.
  15.7. Protesti võistlustulemuste kohta võib esitada kuni 30 minutit peale tulemuste avaldamist.
  15.8. Protest peab olema lahendatud ühe tunni jooksul selle esitamise momendist. Kui põhjused protesti esitamiseks selgusid peale võistluse lõppu, võib protesti esitada EMFi Supermoto alajuhi nimele 3 päeva jooksul.
  15.9. Protest võistlusraja kohta tuleb esitada enne viimase treeningsõidu lõppu. Otsuse võistluse jätkamise osas teeb võistluse žürii, kuhu kuuluvad võistluse žürii esimees, peakohtunik, võistluse direktor. Žüriil on võimalik rada lühendada, muuta, ära jätta Eesti MV ja KV arvestus, võistlused edasi lükata.
  15.10. Protesti korral võsitlustehnika kubatuuri kohta peab võistleja,tema mehaanik (esindaja) tagama mootori avamise tasemini mis võimaldab silindri töömahu mõõtmisi.Mõõtmisi teostab ja tulemuse kinnitab oma allkirjaga tehnilise kontrolli vanem.Tulemus esitatakse võistluse peakohtunikule. Kõik kulud mis kaasnevad mootori avamisega kannab võistleja või tema esindaja. Juhul kui võistleja või tema esindaja keeldub mootori avamisest siis seda tõlgendatakse samaväärselt ülemõõdulise silindriga.
  15.11. Protestimakse on 100€.(võistlustulemuste kohta) Protestimaks on 500€ (ühe võistlusratta kubatuuri mõõtmiseks)
  15.12. Protesti esitajale makstakse raha tagasi, kui protest osutus õigustatuks. Alusetu protesti puhul tagasimakset ei toimu. Kui protest nõuab kubatuuri kontrolli ja selle käigus selgub, et protest oli alusetu, makstakse 50% summast protesti all olevale võistlejale.

  16. Treeningute ja startide kord
  16.1. Vabatreening (võib jaguneda vastavalt võistlejate hulgale kaheks(A ja B) vabatreeninguks või on üks treening) – 10 minutit.
  16.2. Ajatreening, mille põhjal selguvad kvalifikatsiooni sõidu stardikohad (A ja B) – 10 minutit;
  16.3. Kvalifikatsioon, mille põhjal selguvad kohad võistlussõitudes – 10 minutit + 2 ringi;

  17. Stardijärjekorra valik
  17.1. Kui võistlustel on kasutusel ajamõõtmissüsteem, valib võistleja nii I kui ka II starti koha vastavalt kvalifikatsiooni sõidus saavutatud tulemusele.
  17.2. Ajamõõtmissüsteemi puudumisel: - kuni antud masinaklassi meistrivõistluste esimese etapini on aluseks stardinumber 1 kuni 10, külalisvõistlejatel on stardivaliku positsioonid 11., 13., 15., jne. - II starti toimub kohavalik vastavalt I sõidus saavutatud tulemusele.

  18. Kohtunike tegevus ja võistluskontroll
  18.1. Supermotovõistluste läbiviimiseks vajalik kohtunikekogu koosseis : - võistluse direktor - peakohtunik - peasekretär - start-finiš vanem ja kohtunikud - rajameister - ajamõõtjad - tehnilise kontrolli kohtunikud - rajakohtunikud

  19. Võistluste järelvalve
  19.1. Võistluste järelvalvet teostab žürii, mis koosneb järgmistest liikmetest: võistluse direktor, peakohtunik.
  19.2. Peakohtunik valib kohtunikekogu vastavalt kinnitatud dokumendi “Supermoto Võistlustingimused 2013” korrale.
  19.5. FIM-i tiitlivõistluse peakohtuniku ja direktori kinnitab EMF-i juhatus.

  20. Žürii õigused
  20.1. Erandjuhtudel muutma juhendit.
  20.2. Määrama karistusi ja trahve.
  20.3. Kõrvaldama peakohtuniku või korraldaja ettekande põhjal võistluselt võistleja või tema esindaja, kes on süüdi võistlustingimuste rikkumises või on võistluse ajal keeldunud täitmast kohtunike korraldusi.
  20.4. Erakorralistel põhjustel võistlust edasi lükkama.
  20.5. Lühendama võistlustrassi.
  20.6. Lõpetama võistlus.

  21. Peakohtunik
  21.1. On vastutav võistluse läbiviimise eest vastavalt kehtivale dokumendile “Supermoto võistlustingimused” ja võistlusjuhendile.
  21.2. On kohtunikekogu esimees.
  21.3. Kinnitab võistluspaiga üleandmis-vastuvõtmisakti.
  21.4. Kontrollib võistluse läbiviimiseks vajaliku varustuse olemasolu ja korrasolekut.
  21.5. Korraldab kohtunikele seminari.
  21.6. Jälgib, et oleks tagatud võistlejate, pealtvaatajate ja kohtunike ohutus.
  21.7. Annab 24 tunni jooksul korraldajale üle võistlusprotokollid ja aruanded vastavalt EMFi juhatuse poolt kinnitatud vormidele.
  21.8. Eemaldab võistluselt kohtunikke, kes ei täida temale pandud kohustusi.
  21.9. Muudab üksikute kohtunike otsuseid, kui on isiklikult veendunud nende otsuste ebaõigsuses.
  21.10. Eemaldab võistluselt võistlejaid, kelle võistlusrattad on muutunud võistluse käigus ohtlikuks nii võistlejatele kui ka teistele isikutele, ja kelle käitumine ei vasta FIM- i spordikoodeksis sätestatule.
  21.11. Katkestab võistluse, kui võistluse edasine käik seab ohtu võistlejate ja/või pealtvaatajate elu või kui ei ole võimalik teha kindlaks võistlustulemusi.
  21.12. Peakohtunikul võib olla asetäitja, kes täidab tema korraldusi, peakohtuniku äraolekul tegutseb peakohtuniku õigustes.

  22. Peasekretär
  22.1. Allub võistluse peakohtunikule.
  22.2. Tagab sekretariaadi tööks vajalike dokumentide ja vahendite olemaolu.
  22.3. Tagab esialgsete võistlustulemuste avaldamise.
  22.4. Pärast võistlustulemuste ametlikku kinnitamist žürii poolt vormistab võistlusprotokollid.
  22.5. Registreerib avaldusi.

  23. Peaajamõõtja
  23.1. Kasutab ainult EMF-i juhatuse poolt kinnitatud ajamõõtmissüsteemi.
  23.2. Tagab tööks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku ning õigeaegse paigaldamise võistluspaigas.
  23.3. Valmistab ette ja kirjutab alla ajamõõtmise protokollidele ning teistele vajalikele lisadokumentidele ning esitab need peasekretärile.
  23.4. Edastab võistluse tulemused EMF-i juhatuse ja korraldaja poolt antud adressaatidele.

  24. Tehnilise kontrolli vanem
  24.1. Teostab võistlustehnika ja varustuse tehnilist kontrolli võistlustele registreerimisel ja/või enne treeningutele ja starti minekut. Vajadusel teostab erinevate sõlmede markeerimist (rehvid, silinder, raam).
  24.2. Esitab tehnilise kontrolli tulemused peasekretärile.
  24.3. Vastavalt vajadusele teostab võistluse käigus järelekontrolli omades selleks vajaminevaid vahendeid. Järelkontrolli tulemuste kohta koostab akti, mis edastatakse peasekretärile.
  24.4. Tagab tööks vajaminevad vahendid ja töökoha.

  25. Start-finiši vanem
  25.1. Juhib stardi- ja finišikohtunike tööd ning vastutab võistluse ajakavast ja kehtivast dokumendist “Supermoto võistlustingimused 2013” täpse kinnipidamise eest.
  25.2. Esitab stardiprotokollid peasekretärile.
  25.3. Informeerib viivitamatult peakohtunikku valestardi toimumusest.
  25.4. Tagab start - finiši kohtunike tööks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku.
  25.5 Kontrollib stardifoori korrasolekut (stardifoori mittekorrektse töötamise korral informeerib sellest koheselt peakohtunikku).

  26. Kohtunik võistlejate juures
  26.1. Korraldab võistlejate saabumist võistluspaika.
  26.2. Võistluse ajal peab olema kättesaadav peakohtunikule.
  26.3. Tegeleb info edastamisega sekretariaati, on informaator boksis.

  27. Rajameister
  27.1. Juhib rajaehitusega seotud töid.
  27.2. Lähtub raja elementide ehitamisel radadele kehtivatest normidest.
  27.3. Määrab koos peakohtunikuga rajakohtunike postide arvu.
  27.4. Kontrollib rajakohtunike varustust.
  27.5. Kogub rajakohtunikelt informatsiooni võistlejate tegevuse kohta.
  27.6. Vastutab rajakohtunike tegevuse eest rajal.
  27.7. Juhendab raja korrastustöid võistluse käigus.
  27.8. Informeerib peakohtunikku esmaabivajadusest ja raja seisukorrast.

  28. Kohtunike lipud ja märguanded
  28.1. Kohtunikud võivad raja igas punktis näidata lippudega võistlejatele märguandeid, millele võistlejad peavad alluma.
  28.2. Lippude mõõdud on 750 - 600 cm.
  28.3. Punane lipp - kõigil võistlejatel peatuda.
  28.4. Must lipp koos võistleja numbriga - peatuda võistlejal, kelle numbrit näidati
  28.5. Roheline lipp - rada on vaba.
  28.6. Kollane lipp ( liikumatu ) - oht rajal, vähendada kiirust.
  28.7. Kollane lipp ( liigub üles alla ) - tõsine oht, olla valmis peatuma, ohutsoonis eesliikujast möödasõit keelatud.
  28.8. Sinine lipp ( liikuv ) - anna möödujale teed. 28.9. Must-valge ruudustikuga lipp – finiš.
  28.10. Tahvel numbriga 2 - kaks ringi finišini.
  28.11. Tahvel numbriga 1 - üks ring finišini.
  28.12. Tahvel numbriga 15” - 15 sekundit tahvlini 5”.
  28.13. Tahvel numbriga 5”- valgusfoor kustub 5-10 sekundi jooksul
  28.14. Tahvel +10 SEC koos võistleja numbriga- antud võistlejale on määratud trahv +10 sekundit mis lisatakse tema sõiduajale.

  29. Karistused võistlejatele, korraldajatele ja kohtunikele
  29.1. Hilinemine registreerimisele - võimalusel kahekordne osavõtumakse.
  29.2. Võistlejalitsentsita võistlusel osalemine – võistluskeeld 3 kuud.
  29.3. Tehnilistele nõuetele mittevastava võistlustehnika kasutamine – võistluskeed 3 kuni 6 kuud või trahv 1000€.
  29.4. Osalemine valel treeningul – trahv 50€ või starti mittelubamine.
  29.5. Ootetsooni ja starditsooni nõuete mittetäitmine – starti mitte lubamine või trahv 50€
  29.6. Raja lõikamine - tulemuse tühistamine.
  29.7. Kiivrita sõitmine - starti mittelubamine või trahv 50€.
  29.8. Ohtlik sõit boksis – starti mittelubamine või trahv 50€.
  29.9. Kohtunike korralduste mittetäitmine – starti mittelubamine või trahv 50€.
  29.10. Klubi esindajate, mehaanikute, treenerite, võistlejate tegevus, mis on vastuolus EMF-i põhimõtete ja tegevussuundadega ja kahjustab Supermoto ja kogu EMF-i mainet - karistatakse klubi EMF juhatuse otsusel rahatrahviga 500 kuni 1000 €. Trahv peab olema tasutud 1 kuu jooksul. Karistuse mitte tasumisel peatatakse antud klubi võistlejate litsentsid ja klubi kuuluvus EMF koosseisu .
  29.11. Kohtunikud - noomitus, kõrvaldamine, litsentsi äravõtmine.
  29.12 Korraldajatele määrab karistuse EMF-i juhatus.

  Kõigi käesolevates reeglites kajastamata jäänud punktides juhindutakse FIM Supermoto võistlustingimustest ja FIM tehnilistest tingimustest mootorratastele.
   
 2. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 3. tennu

  tennu Active Member

  1,561
  0
  36
 4. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Uuendasin linki, kõik toimib!
   
 5. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 6. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Kohe läheb sõiduks Riia suunas, et osaleda selle hooaja esmesel võistlusel Bikerniekis. Registreerunud võistlejate nimekiri on pikk ja võistlus tõotab tulema huvitav. Hoidke siis eesti poistele pöialt!
   
 7. veix2

  veix2 New Member

  3
  0
  0
  Kuulsin et Sander pani kinni, kõvad poisid tubli töö !
   
 8. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Täpselt nii oligi!
   
 9. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 10. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 11. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 12. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 13. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Lätis käidud ja seekord läks nii,et Racing 70 klassi esikoha võitis kindlalt Sander Suigussaar. Sport 70 klassis saavutas Tenel Tilk 4.koha.

  [​IMG]
   
 14. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 15. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  LMV 4 etapp toimub 8.06.13. Daugavpilsi kardirajal

  [​IMG]
   
 16. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 17. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Upitan teemat!
  Hetkel klassis Sport 50 pole registreerunud mitte ühtegi võistlejat,võtke julgus kokku ja tulge osalema!
   
 18. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 19. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Nädalavahetusel Aravetel toimunud võistluse video: http://www.youtube.com/watch?v=CQa_9Lzame0

  Sellel Laupäeval 27.07.13a.toimub võistlus lätis Madona Kardirajal kus peetakse EMV neljas ja LMV kuues etapp.
  Registreeruda saab kohapeal.

  Nākamās scooteru gonkas Madonā 27. jūlijs 6 posms Latvijas Čempionātā.

  Dienaskārtība

  27.jūlijs, 2013.gads

  11:00 – 12:00 Dalībnieku Reģistrācija

  12:00 – 12:15 SM Amatieri + SM MX Brīvais treniņš

  12:15 – 12:30 S1 Brīvais treniņš

  12:30 – 12:45 SuperQuad Brīvai treniņš

  12:45 – 13:00 Scooters Sport 50 Kvalifikācija

  13:00 – 13:15 Scooters Sport 70, Racing 70 Kvalifikācija

  13:15 – 13:30 SM Street Kvalifikācija

  13:30 – 13:45 SM Amatieri + SM MX Kvalifikācija

  13:45 – 14:00 S1 Kvalifikācija

  14:00 – 14:15 SuperQuad Kvalifikācija

  14:20 Dalībnieku Sanāksme

  14:30 – 14:50 Scooters Sport 50 1.brauciens 10 apļi

  14:50 – 15:10 Scooters Sport 70, Racing 70 1.brauciens 10 apļi

  15:10 – 15:30 SM Street 1.brauciens 10min + 2 apļi

  15:30 – 15:55 SM Amatieri + SM MX 1.brauciens 15min + 2 apļi

  15:55 – 16:25 S1 1.brauciens 20min + 2 apļi

  16:25 – 16:50 SuperQuad 1.brauciens 15min + 2 apļi

  16:50 – 17:10 Scooters Sport 50 2.brauciens 10 apļi

  17:10 – 17:30 Scooters Sport 70, Racing 70 2.brauciens 10 apļi

  17:30 – 17:50 SM Street 2.brauciens 10min + 2 apļi

  17:50 – 18:15 SM Amatieri + SM MX 2.brauciens 15min + 2 apļi

  18:25 – 18:55 S1 2.brauciens 20min + 2 apļi

  18:55 – 19:20 SuperQuad 2.brauciens 15min + 2 apļi

  20:00 Uzvarētāju Apbalvošana

  Dalības maksa:

  - S1, SM Amatieri, SM MX - 21Ls/30eur

  - SM Street - 7Ls/10eur

  - SuperQuad - 28Ls/40eur

  - Scooters Sport 50, Sport 70, Racing 70 - 10Ls/15eur
   
 20. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36

Jaga seda lehte