Scooter Racing 2014

Discussion in 'Üritused' started by Põrguvärk, Apr 7, 2014.

 1. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  VÕISTLUSTINGIMUSED 2014  Kui kellelgi on nende võistlustingimuste kohta täpsustavaid küsimusi, siis saada mail [email protected] või helista 5527122

  Kinnitatud EMF juhatuse poolt

  16.detsember.2013

  Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon

  Supermoto VÕISTLUSTINGIMUSED 2014

  SISUKORD

  1. Võistluste korraldamine

  2. Turvateenistus

  3. Dokumentatsioon ja võistluspaiga ettevalmistus

  4. Võistluste ajakava

  5. Võistlussõitude kestvused

  6. Masinaklassid ja nende numbrimärgid

  7. Eesti Meistrivõistlused

  8. Tehnilised tingimused masinaklassidele

  9. Tulemuste arvestus

  10. Kõrvaline abi rajal

  11. Eelregistreerimine, registreerimine võistluspäeval, osavõtumaksud

  12. Start / finiš

  13. Võistlusrada

  14. Distantsi lõikamine

  15. Protestid

  16. Treeningute ja startide kord

  17. Stardijärjekorra valik

  18. Kohtunike tegevus ja võistluskontroll

  19. Võistluste järelvalve

  20. Žürii õigused

  21. Peakohtunik

  22. Peasekretär

  23. Peaajamõõtja

  24. Tehnilise kontrolli vanem

  25. Start / finiši vanem

  26. Kohtunik võistlejate juures

  27. Rajameister

  28. Kohtunike lipud ja märguanded

  29. Karistused võistlejatele, korraldajatele ja kohtunikele

  30. Lisad

  1. Võistluste korraldus

  1.1.Võistlusi võivad korraldada kõik EMF-i liikmed ja teised juriidilised isikud, kes on registreerinud võistlused vastavalt EMF-i poolt kehtestatud korrale kalenderplaanis. Kalenderplaani väliste võistluste korraldamine on lubatud ainult EMF-i Supermoto komisjoni kirjalikul nõusolekul.

  1.2.Võistluse juhend peab olema esitatud EMF-i Supermoto alajuhile kooskõlastamiseks vähemalt üks kuu enne võistlust vastavalt näidisjuhendile. EMF-I Supermoto alajuht on kohustatud peale konkreetse võistluse korraldajalt võistluse juhendi laekumist koheselt läbi rääkima selle konkreetse võistluse korraldustoimkonnaga (võistluse direktor, peakohtunik).

  1.3.Kooskõlastatud juhendi kinnitab EMF-i juhatus. Võistluse juhend kinnitatakse omavalitsuse nõusoleku olemasolul. EMF-i sekretariaat avaldab võistluse juhendi pärast võistluse registreerimismakse 130.- € (sisaldab vastutuskindlustusmakset) tasumist, EMF-i kodulehel Supermoto alajaotuses . Kinnitamata võistlusjuhendid on kehtetud ja nende levitamine keelatud. Võistluse korraldaja on kohustatud eksponeerima kinnitatud võistlusjuhendi võistluspaigas.

  1.4. Kohtunike tegevus:

  Eesti MV etappidele määrab peakohtuniku Supermoto alakomisjon.

  Kohtuniku A-litsentsi peavad omama peakohtunik, tehnilise kontrolli vanem ja peaajamõõtja.

  Stardi ja rajakohtunikud kui nad ei oma litsentsi, tuleb läbi viia võistluse-eelne seminar peakohtuniku poolt.

  2. Turvateenistus

  2.1. Treeningute ja võistlussõitude ajaks peab olema tagatud osavõtjate, pealtvaatajate ja elanikkonna ohutus, samuti vara puutumatus.

  Selleks: - Kõikidel võistlustel peab olema meditsiiniteenistus , mida juhib võistluse meditsiiniteenistuse vanem. Võistluse meditsiiniteenistuse vanem ja võistluse direktor tagavad vajaliku tehnika ja kvalifitseeritud töötajate olemasolu. Võistluse direktor ja võistluse meditsiiniteenistuse vanem määravad kindlaks kannatanute evakuatsiooniplaani enne võistluste algust.

  - Hädaolukorra (avarii, tulekahju jne.) likvideerimiseks määravad võistluse direktor ja turvateenistuse vanem enne võistluse toimumist kindlaks kõikide toimkondade jaoks tõhusa hädaabi/evakuatsiooniplaani.

  2.2 Võistluste ajal on sõitmine lubatud ainult võistlus- ja soojendusrajal. (Võistluspaigas on võistlustehnikaga (k.a. Mini ) sõitmine lubatud ainult võistlusrajal (käivitamine ootetsoonis kohtuniku loal (vile, roheline lipp) ja soojendusrajal.

  3. Dokumentatsioon ja võistluspaiga ettevalmistus

  3.1. Litsents.

  Võistleja peab omama kehtivat võistlejalitsentsi võistlustel osalemiseks.

  Võistleja on kohustatud esitama võistlusele registreerimisel kehtiva EMF-i poolt väljastatud rahvusliku või rahvusvahelise võistlejalitsentsi. Teiste riikide sportlased esitavad lähetava maa mootorrattaspordi organisatsiooni poolt väljastatud võistlejalitsentsi. Võistlejalitsents jääb tagatiseks ajamõõdu transponderi eest. Võistleja, kes ei oma litsentsi, saab osta ühekordse võistlusloa registreerimisel, esitades isikut tõendava dokumendi ja tasudes vastavalt EMF juhatuse poolt kinnitatud korrale. Transpondrite tagatiseks jääb võistluslitsents või selle puudumisel (ühekordse litsentsi ostjatel) isikut tõendav dokument.

  3.2. Kõik võistluspaigad peavad olema inspekteeritud Supermoto komisjoni poolt määratud isiku poolt vähemalt 4 päeva enne võistluse algust. Inspekteerimise kohta koostatakse võistluspaiga ülevaatuse akt. Peale akti koostamist ei ole lubatud teha muudatusi nende rajaelementide kujudes, mis inspekteerimise hetkel vastasid nõuetele. Võistluse korraldaja on kohustatud lõpetama aktiga määratletud vaegtööd punktis 3.4 äratoodud tähtajaks.

  3.3. Inspekteerimisel peab võistluse korraldaja esitama võistluse läbiviimise asukoha plaani,

  kus on ära näidatud:

  - rajaskeem

  - boksialad (abistamistsoon, eelboks, starditsoon, kinnine park)

  - publikule mõeldud alad

  - meditsiiniteenistuse paiknemise kohad

  - rajakohtunike punktid (numbritega)

  - teised rajatised, mis on seotud võistluse läbiviimisega

  - publiku parkla

  3.4 Võistluspaiga lõplik inspekteerimine toimub võistluse toimumise eelsel päeval, kus osalevad žürii esimees, direktor, peakohtunik ja vajadusel kaasatakse rahvusvahelise kogemusega võistlejaid.

  3.5 Võistluspaigas olev helivõimendussüsteem peab tagama rahuldava kuuldavuse üle kogu publiku- ja boksiala.

  3.6 Võistluspaigas peab olema tagatud elektrivool kõikide toimkondade normaalseks tegevuseks.

  3.7 Võistluspaigas peab olema määratletud abistamis- ja signaaltsoon (edaspidi abistamistsoon). Abistamistsooni peab olema paigaldatud sõiduaegu kuvav ekraan. Abistamistsoonis on suitsetamine keelatud.

  3.8 Võistluspaigas peab olema määratletud ala: Kinnine park , mis peab mahutama vähemalt

  3 – 5 võistlusratast.

  4. Võistluste ajakava

  4.1. Eesti MV peab olema registreerimine lõppenud vähemalt 15 minutit enne antud masinaklassi ajasõidu algust.

  4.2. Kvalifikatsiooni sõit peab olema lõppenud 25 minutit enne esimest starti. Üks treeningsõit kestab mitte vähem kui 15 minutit sõiduaega. Treening võib koosneda kahest osast: 1/3 (vähemalt 5 min.) vabatreening ja 2/3 (vähemalt 10 min.) kvalifikatsioon.

  4.3. Treeningute ajakava määratakse võistlusjuhendiga.

  4.4. Startide järjekord määratakse võistlusjuhendiga .Eesti MV ja KV etappidel peab olema iga masinaklassi esimese ja teise stardi vaheline aeg vähemalt 90 minutit.

  5. Võistlussõitude kestvused

  5.1. Võistlussõitude kestvused:

  S1 15min. + 2 ringi

  Open 15min+2 ringi

  SuperQuad 15min.+2 ringi

  Scooters 10min+2 ringi

  6. Masinaklassid,kubatuurid nende numbrimärgid ja võistlejate vanuse

  6.1. S1 kaks takti 100 cc kuni 500 cc ja neli takti 175 cc kuni 650 cc, 14-aastakäik ja vanemad

  6.2. Open kaks takti 100 cc kuni 500 cc ja neli takti 175 cc kuni 650 cc, 14-aastakäik ja vanemad

  6.3. SuperQuad ja CrossQuad kaks või neli takti kubatuur vaba, 14-aastakäik ja vanemad

  6.4. Scooters

  6.4.1. “Sport” - kaks takti kuni 50 cc, 4 takti kuni 100cc 12-aastakäik ja vanemad

  6.4.2. “Racing”- 2 takti kuni 70cc, 14-aastakäik ja vanemad.

  7. Tulemuste arvestus

  7.1. Klassides S1, SuperQuad ja Scooters Racing toimub EMV arvestus. Klassides Open, CrossQuad ja Scooters Sport toimub EKV arvestus.

  8. Tehnilised tingimused masinaklassidele 2014. a.

  8.1. S1 ja Open

  - FIM-i poolt kehtestatud tehnilised tingimused. http://www.fim-live.com/en/sport/offici ... gulations/ Klassis Open võib kasutada nn suuri rattaid.

  8.2 SuperQuad

  Masinaklassis SuperQuad võib kasutada ainult neljarattalistele mootorratastele toodetud rehve.

  8.3.

  - Rehvid: Masinaklassis S1, Open, Scooters ja SuperQuad tohib kasutada rehve mille rehvi mustri elemendid ei ole kõrgemad kui 10 mm ja elementide vaheline kaugus servast ei ole laiem kui 10 mm

  - Kõigis masinaklassides on kohustuslik kasutada vedeliku anumaid tuulutus ja ülevoolu voolikute otsas. Anum peab olema valmistatud õlikindlast materjalist ja mahutavusega min 300ml. Keelatud on kasutada joogi pudeleid ja purke(red bull, coca-cola jne)

  -Jahutusvedelikuna tohib kasutada ainult vett. Antifriissed jahutusvedelikud on keelatud.

  8.4. Tehniline kontroll

  Võistlustehnika ja võistlusvarustuse tehniline kontroll toimub enne treeningut või/ ja enne starti ootetsoonis. Kontrollimisele kuulub võistlusratas (võib olla kaks), võistlusvarustus (s.h. kiiver, kaitsmed, prillid, võistlusriided,saapad)

  vastavalt FIM-i tehnilistele tingimustele. Pärast kukkumist teostatakse vajadusel täiendav kontroll. Mootori kubatuuri, esi- ja tagaratta läbimõõtude mõõtmine toimub visuaalsel vaatlusel või protestide alusel.

  Kontrollimisele kuuluvad:

  Lenkstangid ja juhtheeblid:

  Lenkstangi laius min 600mm ja max 850mm. Lenkstangil risttoruga peab olema keskel kaitsepolster. Lenkstangil ilma risttoruta peab olema kinnitusklambril kaitsepolster. Käepidemete otsad peavad olema kaetud tahke materjaliga, näiteks kummiga. Lenkstangi piirajad peavad tagama min vahe 30mm küttemahuti ja lenkstangi vahel vältimaks sõitja sõrmede kinnijäämist. Kergesulamist lenkstangide parandamine keevituse teel on keelatud. Kõik juhtheeblite otsad peavad olema kuul-lõpuga, diameeter vähemalt 16 mm. Gaasirulli juhikud peavad olema isesulguvad, kui neid käega ei hoita. Piduripedaal, kui on paigaldatud jalatoe võllile, peab töötama mistahes juhul ka siis kui jalatugi on paindunud või deformeerunud.

  Rattad :

  Kõik rattale ettenähtud mutrid, kruvid, kodarad peavad olema paigaldatud.

  Veoülekanne:

  Kui veohammasratas on nähtav tuleb see ohutusmeetmena kaitsmega katta. Kaitse tuleb paigaldada ka veetavale ketirattale. Mõlema hammasratta kaitsmed peavad olema paigaldatud nii, et oleks välistatud sõitja või kaassõitja kehaosade tahtmatu sattumine keti ja hammsratta vahele.

  Jalatoed:

  Jalatoed võivad olla kokkuvolditavad kuid sellisel juhul peab olema paigaldatud vedru, mis viib automaatselt tavaasendisse. Jalatugede lõpus peavad olema kumerused.

  Kaitseriietus ja saapad:

  S1 ja Scooters Racing klassi sõitjad peavad kandma nahk sõiduriietust (kaheosaline soovitatavalt omavahel tõmblukuga ühendatud), kindaid ja üle hüppeliigese ulatuvaid saapaid. Klassides Open, CrossQuad, SuperQuad Ja Scooters Sport on lubatud kasutada krossiriideid. Kõikides klassides on kohustuslikud küünarnuki- õla- ja seljakaitse.

  8.5. Kiiver

  Kõikidel treeningsõitudel ja võistlustes osalejatel on kaitsekiivri kandmine kohustuslik. Kiiver peab olema korralikult kinnitatud, hästi istuma ja olema heas korras. Kiivril peab olema D rõngastega kinnitussüsteem. Kõik kiivrid peavad omama vähemalt ühte ametlikku rahvusvahelist markeeringut, e. Standardit.

  8.6. Titaan ja kergesulamid:

  Titaani kasutamine raami konstruksioonides, esimestes amortisaatorites, lenkstangides, lenkstangi võllides ja ratta võllides on keelatud. Teiste kergsulamite kasutamine rattavõllides on samuti keelatud. Titaansulamit sisaldavate mutrite ja poltide kasutamine on lubatud.

  8.7. Kütus:

  Pliivaba kütus peab vastama FIM spetsifikatsioonidele.

  8.8. Transponderite paigaldus:

  Transponderi aluse paigaldamise kõrgus maapinnast ei tohi ületada 120 cm. Parema esiamortisaatori ülaossa võimalusega pöörata alus peale transponderi paigaldamist esinumbri taha, ei tohi takistada juhtraua pööramist. Transponderi alus tuleb paigaldada maapinna suhtes vertikaalselt ja nii, et kinnitussplint jääks ülespoole. Transponderi alus paigaldatakse 2 (kahe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab võistleja, vajalik on vitsklambrite olemasolu. Transponder paigaldatakse alusele 1 (ühe) splindi ja 1 (ühe) plastist vitsaklambri abil. Paigaldab võistleja. Esimesel võistlusel ostab võistleja endale transponderi aluse (10 €). Võistleja on kohustatud jälgima aluse kinnituse korrasolekut enne treeningut ja starte. Peale viimast sõitu on võistleja kohustatud tagastama transponderi puhastatuna registreerimis kohta, saamaks tagasi litsentsi. Mittetagastamise korral peatatakse võistleja litsents kuni transponderi tagastamiseni ja peale 40 € tasumist. Transponderi kaotamisel või selle võistleja süül kõlbmatuks muutumisel peatatakse võistleja litsents kuni transponderi maksumus on tasutud.

  8.9. Võistlusrattal peab olema kolm numbrialust: kõrgus 235 mm, laius 285 mm.

  Võistlusratta number peab olema hästi loetav ja standardile vastav (nn. kunstilised numbrid on keelatud). Numbrivärvide koodid on järgmised: must 9005; valge 9010;. Numbri minimaalne kõrgus on 140 mm, numbri joone minimaalne laius 25 mm, numbri minimaalne laius 70 mm. Vahe kahe numbri vahel on 15 mm. Võistluste käigus peab võistleja tagama kohtunikele numbri loetavuse. Võistlejad peavad kasutama võistlustel temale kinnitatud stardinumbrit. Võistlejad, kes on tulnud Eesti MV arvestuses kohtadele 1 kuni 3 on õigus kasutada antud klassis kohale vastavat stardinumbrit.

  Võistlejad, kes ei ole registreerinud oma stardinumbrit kuni 15.03.14 e-mailil: [email protected] kaotavad eelmise aasta numbrid kehtivuse. Masinaklassis Scooters peab olema numbri kõrgus vähemalt 120 mm ja laius vähemalt 20 mm.

  8.10. Võistlejatel on soovitav kanda võistlusriiete seljal või seljakaitsmel võistlusnumbritja perekonnanime.

  Scooters

  8.11. “Sport “ Maksimaalne lubatud silindrimaht on 4 taktilistel 100 cc ja 2 taktilisel 50 cm3 8.11.1. Kasutada tohib ainult tootja poolt ette nähtud sisselaskesüsteemi(kollektorit). 8.11.2. Toitesüsteem. Karburaator, mitte rohkem kui 17,5 mm/ kasutada tohib ainult tootja poolt ettenähtud sissepritsesüsteemi. 8.11.3. Pidurid. Ei ole lubatud muuta tootja poolt ette nähtud pidurisüsteemi. 8.11.4. Süüde. Kasutada tohib ainult tootja poolt ette nähtud süütesüsteemi sh.CDI-d. 8.11.5. Vedrustus. Keelatud on kasutada racing amortisaatoreid ja esiharki. 8.11.6. Silinder. Lubatud on kasutada kõiki tööstuslikult malmist valmistatud ja seeriatootmises olevaid silindrikomplekte, kus mõiste silindrikomplekt hõlmab endas: silindrit, kolbi koos rõngastega ja silindripead. Nende igasugune muutmine on keelatud, samuti on keelatud silindri sisse- ja väljalaskeavade muutmine. 8.11.7. Kasutada tohib vaid “poolkuu” tüüpi väntvõlle 8.11.8. “Sport” klassis võib kasutada: teise tootja väljalaskesüsteemi, teise tootja õhufiltrit, originaalist erinevat variaatorisüsteemi, sealhulgas ka originaalist erinevat variaatoririhma ning sidurit koos erinevate vedrudega, originaalist erinevat väljalaskesüsteemi (resonaator ja summuti).

  8.12. “Sport” klass 4-taktilise mootori puhul: 8.12.1 Maksimaalne lubatud silindrimaht on 100 cm3. Võib kasutada originaalist erinevat õhufiltrit. 8.12.2. Silinder: Lubatud on kasutada kõiki tööstuslikult valmistatud ja seeriatootmises olevaid silindrikomplekte. Silindri, väntvõlli, nukvõlli, karburaatori, variaatorisüsteemi, reduktori, sisse- ning väljalaskesüsteemi ja süütesüsteemi kasutamine piiranguteta. Võib kasutada originaalist erinevat väljalaskesüsteemi. 8.12.3. Süüde. Süütesüsteem sh. CDI-d on piiranguteta. 8.12.4. Karburaator: piiranguid ei ole. 8.12.5 Ülekanne. Võib kasutada originaalist erinevat variaatorisüsteemi, sealhulgas ka originaalist erinevat variaatoririhma ning sidurit koos erinevate vedrudega. 8.13. “Sport” klass 2-taktilise mootori puhul: 8.13.1. Mootor peab baseeruma 50cc 2-taktilise rolleri mootoriplokil. 8.14. Mootor ja süsteemid. 8.14.1. Summuti peab olema mootori külge kinnitatud kogu võistluste aja. Katkise või lahtise summutiga võistleja eemaldatakse võistluselt. 8.14.2. Lubatud on kasutada ainult tööstuslikult toodetud kütusepaake. 8.14.3. Kütuse-, õli ja jahutusvedeliku lekked ei ole lubatud. 8.14.4. Turbo- ja nitrosüsteemide kasutamine on keelatud. 8.14.5. Pöörlevad mootoriosad peavad olema kaetud. 8.15. Scooters klasside üldnõuded 8.15.1. Raam peab olema rollerilt pärit ning terve, lubatud on täiendavad tugevdused. 8.15.2. Esihargil ja juhtraual ei tohi olla lõtke. 8.15.3. Peavad olema eraldi toimivad, töökorras esi- ja tagapidurid . 8.15.4. Teljevahe muutmine on keelatud. 8.15.5. Tohib kasutada ainult variaatorülekandega mootorit. Keelatud on kettülekandega võistlusmasimad. 8.15.6. Slick rehvid ja rehvi eelsoojendid on keelatud, rehimustri min. sügavus peab olema 2mm. Punkt ei kehti klassi “Racing” kohta. 8.15.7. Suuna- ja gabariidituled on soovitav eemaldada, kui ei ole eemaldatud tuleb kõik tuled kinni teipida. 8.15.8. Ei tohi esineda teravaid väljaulatuvaid nurkasid ja detaile. 8.15.9. Klassis “RACING” tuleb traadiga stoperdada pidurisadulate kinnituspoldid. 8.15.10. Keredetailid peavad olema korralikult raami külge kinnitatud 8.15.11. Kõigis masinaklassides on kohustuslik kasutada vedeliku anumaid tuulutus ja ülevoolu voolikute otsas. Anum peab olema valmistatud õlikindlast materjalist ja mahutavusega min 300ml. Keelatud on kasutada joogi pudeleid ja purke(red bull, coca-cola jne).

  8.15.12. Rolleri juhtraual peab paiknema suretusnupp, mida saab kasutada käsi juhtraualt eemaldamata. Kui rollerile on paigaldatud “killswitch”(automaatne mootorisuretussüsteem kukkumise korral) ei ole suretusnupu paigaldamine kohustuslik. Punkt ei kehti klassi “Sport” jaoks. 8.15.13. Maksimaalne lubatud müratase on -97dB 8.15.14. Ülejäänud muudatused on lubatud, kui nad ei ole keelatud.

  9. Tulemuste arvestus

  9.1. Võistlejale arvestatakse punkte alljärgnevalt:

  9.2. EMV ja EKV arvestus : I-25 ,II-22,III -20,IV-18,V-16,VI-15 ............20 koht-1 punkt

  9.3. Paremusjärjestus selgitatakse võistlussõitudes saavutatud punktide liitmise teel.

  9.4. Võrdsete punktide korral osutub paremaks see võistleja, kellel on rohkem I, II, III jne. kohti. Nende võrdsuse korral otsustab paremuse parem koht viimases sõidus. Eesti MV paremus selgitatakse sõitudes saavutatud punktide liitmisel. Võrdsete punktide korral osutub parimaks see võistleja, kellel on rohkem I, II, III jne. kohti. Nende võrdsuse korral otsustab paremuse parem koht viimases sõidus. Tulemuse

  saavutamiseks võistlussõidus on vaja võistlejal läbida 75% distantsist Mitte finišeerunud võistlejale antud stardi eest punkte ei anta.

  9.5. Peale võistluse lõppemist peab korraldaja viivitamatult edastama võistluse tulemused

  EMF-ile ja EMF-i poolt teatatud meediakanalitele vastavalt EMF-i poolt kehtestatud korrale.

  9.10. Eesti MV etappidel on korraldaja kohustatud autasustama iga masinaklassi vähemalt I, II ja III koha saavutanud sportlast meenetega (soovitavalt medal,karikas, korraldaja meene jne.)

  10. Kõrvaline abi rajal

  10.1. Igasugune kõrvalise abi andmine võistlusrajal on keelatud, erandina võivad seda teha

  kohtunikud seisva mootorratta eemaldamiseks rajalt.

  10.2. Tehnilise abi osutamine on lubatud vaid selleks ettenähtud tsoonis.

  11. Eelregistreerimine, registreerimine võistluspäeval, osavõtumaksud

  11.1. Ühel võistluspäeval võib võistelda kahes masinaklassis.

  11.2. Klassis Scooters on osavõtutasu suuruseks ühel võistlusel 20€. Litsentsi puudumisel, on võimalik osta ühekordne litsents hinnaga 20 € võistluse kohta, mis sisaldab kindlustust.

  11.3. Klassis S1, Open ja SuperQuad on osavõtutasu 35 €. Litsentsi puudumisel on võimalik osta ühekordne litsents hinnaga 20 € võistluse kohta, mis sisaldab kindlustust.

  11.4. Võistlustele eelregistreerimine on kohustuslik ja lõpeb võistluseelsel reedel kell 19.00. Võistlejad, kes ei ole registreerunud õigeaegselt, peavad tasuma täiendavalt + 15 €.

  11.5. Registreerimine võistluspäeval toimub ainult juhendis näidatud ajal.

  12. Start – finiš

  12.1. Ootetsooni sisenemisel on sõitmine ja töötav mootor keelatud. Ootetsoonis on suitsetamine keelatud. Kui juhendis on näidatud startide täpsed ajad, suletakse ootetsoon 10 minutit enne starti. Hilinejatel lubatakse valida stardikoht viimsena. Võistlejad lubatakse stardiväljakule 5 minutit enne stardi algust. Kui juhendis ei ole näidatud täpseid startide kellaaegasid, siis vahetult peale eelmise sõidu liidri finišeerimist.

  Võistlejad lubatakse stardiväljakule peale stardikohtuniku märguannet: rohelist lippu või vilet.

  12.2. Kui võistlejad on saabunud stardi alale ja võtnud sisse oma stardipositsioonid suunatakse võistlejad rehvi soojendus ringile. Kui on alanud stardi- protseduur siis hilinejaid starti enam ei lubata.

  12.3. Abistajaid stardiväljakule ei lubata.

  Startimise märguandeks lahkub peakohtunik rajalt pinast lippu üleval hoides. Foori tuled kustuvad 5 kuni 10-ne sekundi jooksul rajalt lahkumise momendist alates.

  12.4. Võistlejatel on õigus paluda stardiandmist 1 minuti võrra edasi lükata, tõstes selleks käe, kuid mitte pärast punase lipu tõstmist üles.

  12.5.. Kui peakohtuniku otsusel tuleb anda kordus-start, peatatakse võistlejad vähemalt 150 – 200 m enne esimese ringi lõpetamist või esimesel võimalusel. Kordus-start antakse, kui kõik võistlejad on saabunud stardiväljakule.

  12.6. Võistleja suhtes, kes tegi valestardi (”varastamine”), rakendatakse „+10 SEC“ karistust, mis tähendab, et võistlejale näidatakse võistlussõidu esimese viie ringi jooksul vähemalt kahe ringi vältel

  musta tahvlit kirjega „+10 sec“ koos võistlejanumbriga . Võistleja sõiduajale lisatakse 10 sekundit.

  12.7. Kui sõidu liidril on täitunud sõiduaeg, alustatakse alates sõidu liidrist kõigile sõidus

  osalejatele 2 viimase ringi näitamist. Märguanneteks on tahvel “2” ja tahvel “1”.

  12.8. Peale sõidu liidri finišeerimist on kontrollaeg 2 minutit.

  13. Võistlusrada

  13.1. Raja pikkus peab olema minimaalselt 800 m ja maksimaalselt 1500 m. Raja laius on minimaalselt 5 meetrit. Võstlusrada peab olema soovitavalt 70% ulatuses kaetud asfaltkattega ja 30 % ulatuses pinnasega (purustatud killustik, kruus, liiv jne). Scooters klassil 100% asfaltkate.

  Võistlusrada peab olema treeningute alguseks ette valmistatud täies pikkuses. Ei tohi esineda suuri ja lahtisi kive, sügavaid rööpaid, kõrvalisi esemeid, ettevalmistatud võimalused vee ärajuhtimiseks kohtadest kus see tekkib vihma korral. Rada ei tohi tolmata. Raja kastmine peab olema lõppenud 1 tund enne treeningute algust. Võistluse käigus, kui rajal tekib tolm, võib võistlussõitu jätkata tingimusel, et võistleja näeb rada ja teisi võistlejaid vähemalt 15 meetri ulatuses sõidu suunas. Otsuse võistlussõidu katkestamise kohta teeb peakohtunik. Otsuse võistluse jätkamise kohta teeb žürii koosseisus: võistluse direktor, peakohtunik, jätkavate masinaklasside võistlejate esindajad (valitakse rahvusvahelise kogemusega võistlejad).

  13.2. . Raja tähised peavad olema valmistatud puust või elastsest materjalist, mille kõrgus maapinnast ei ületa 300 mm ja diameeter ei ületa 25 mm. Rajatähisteks võib kasutada sõiduauto rehve kurvide sisemiste piiretena asetatuna horisontaalselt maapinnaga ja mitte üksteise peale asetatuna omavahel kokku seotuna.

  13.3. Rajakohtunikud peavad olema vähemalt 16 aastat vanad; omama kohtuniku litsentsi või olema läbinud võistluste-eelse seminari; täitma ainult rajameistri korraldusi; jälgima võistlust sõidusuunas ja andma kohe kollase lipuga märku takistustest, mis on tekkinud tema jälgimisalas; salvestama kõik võistlustingimuste rikkumised; koheselt andma märku meditsiinilise kiirabi vajadusest; mitte lahkuma oma kohalt ilma selleks rajameistrilt luba saamata.

  13.4. Võistlusrada peab olema planeeritud nii, et raja igas punktis oleks võimalik anda meditsiinilist abi.

  13.5. Võistlusrajal peab olema eraldatud koht mehaanikutetele võistlejate abistamiseks (abistamistsoon).

  13.6. Finišipaik peab olema rajatud nii, et ringilugejad asetseksid risti finišijoonega ja võistlejad oleksid eelnevalt rajal nähtavad 50 m ulatuses. Finišipaik peab olema piiratud piiretega, et sinna ei satuks kõrvalised isikud, takistamaks kohtunike tööd.

  13.7. Rada peab olema rajatud nii, et peale finišeerimist ei ületaks võistleja võistlusrada, vaid

  temale on eraldatud ohutu tee boksialasse.

  13.8. Minimaalne vahe võistlusraja ja mis tahes sellel kohal paikneva takistuse vahel ei tohi olla alla 3 meetri.

  13.9. Mitmekordsed hüpped on keelatud. Vahemaa küngaste vahel peab olema vähemalt 30 m

  (ühe künka tipust järgmise künka tipuni). Mitmekordseteks hüpeteks ei loeta poolümaraid lohukesi maksimaalse sügavusega 1 m ja tippudevahelise kaugusega 3 kuni 6 m.

  13.10. Võistlusteks peab olema koostatud võistlusraja skeem mõõtkavas 1:1000. Võistlusrada peab olema tähistatud täies ulatuses.

  14. Distantsi lõikamine

  Kui võistleja on sunnitud kas võistlusratta käivitamiseks või mingil muul põhjusel rajalt lahkuma ja kui selle tagajärjel võib tekkida võistlusdistantsi lühendamise, rajaelemendi vahelejätmise või koha parandamise võimalus, peab ta võistluse jätkamiseks naasma rajale kohast, kus toimus väljasõit.

  Ajatreeningul ja võistlussõitudel on kohustuslik rajastruktuuri jälgimine. Keelatud on sõita elementide kõrvalt või väljaspool rada. Kui sellega saavutatakse kiirem ringi läbimine või parem aeg ajatreeningul, karistatkse sõitjat +10 sekundi lisamisega.

  15. Protestid

  15.1. Protesti teise võistleja või kohtuniku kohta võivad esitada kõik võistlejad klubi esindaja kaudu.

  15.2. Protest esitatakse ainult kirjalikult, näidates ära EMF-i juhatuse poolt kinnitatud dokumendi “Supermoto võistlustingimused 2014” või võistlusjuhendi punkti, mida rikuti.

  15.3. Protest esitatakse peakohtuniku nimele ja antakse peasekretärile, kes märgib sellele esitamise kellaaja.

  15.4. Protesti võib tagasi võtta ainult peakohtuniku loal.

  15.5. Protest võistleja või tema võistlusratta kohta tuleb esitada mitte hiljem kui 10 minutit peale antud sõidu liidri finišeerimist.

  15.6. Kui protest on esitatud enne antud võistleja starti, teatab sellest protesti all olevale võistlejale peakohtunik.

  15.7. Protesti võistlustulemuste kohta võib esitada kuni 30 minutit peale tulemuste avaldamist.

  15.8. Protest peab olema lahendatud ühe tunni jooksul selle esitamise momendist. Kui põhjused protesti esitamiseks selgusid peale võistluse lõppu, võib protesti esitada EMFi Supermoto alajuhi nimele 3 päeva jooksul.

  15.9. Protest võistlusraja kohta tuleb esitada enne viimase treeningsõidu lõppu. Otsuse võistluse jätkamise osas teeb võistluse žürii, kuhu kuuluvad võistluse direktor ja peakohtunik. Žüriil on võimalik rada lühendada, muuta, ära jätta Eesti MV ja KV arvestus, võistlused edasi lükata.

  15.10. Protesti korral võsitlustehnika kubatuuri kohta peab võistleja,tema mehaanik (esindaja) tagama mootori avamise tasemini mis võimaldab silindri töömahu mõõtmisi.Mõõtmisi teostab ja tulemuse kinnitab oma allkirjaga tehnilise kontrolli vanem.Tulemus esitatakse võistluse peakohtunikule. Kõik kulud mis kaasnevad mootori avamisega kannab võistleja või tema esindaja. Juhul kui võistleja või tema esindaja keeldub mootori avamisest siis seda tõlgendatakse samaväärselt ülemõõdulise silindriga.

  15.11. Protestimakse on 100€ (võistlustulemuste kohta) Protestimaks on 500€ (ühe võistlusratta kubatuuri mõõtmiseks)

  15.12. Protesti esitajale makstakse raha tagasi, kui protest osutus õigustatuks. Alusetu protesti puhul tagasimakset ei toimu. Kui protest nõuab kubatuuri kontrolli ja selle käigus selgub, et protest oli alusetu, makstakse 50% summast protesti all olevale võistlejale.

  16. Treeningute ja startide kord

  16.1. Vabatreening (võib jaguneda vastavalt võistlejate hulgale kaheks(A ja B) vabatreeninguks või on üks treening) – 10 minutit. 16.2. Ajatreening, mille põhjal selguvad kvalifikatsiooni sõidu stardikohad (A ja B) – 10 minutit; 16.3. Kvalifikatsioon, mille põhjal selguvad kohad võistlussõitudes – 15 minutit + 2 ringi;

  17. Stardijärjekorra valik

  17.1. Kui võistlustel on kasutusel ajamõõtmissüsteem, valib võistleja nii I kui ka II starti koha vastavalt kvalifikatsiooni sõidus saavutatud tulemusele.

  17.2. Ajamõõtmissüsteemi puudumisel:

  - kuni antud masinaklassi meistrivõistluste esimese etapini on aluseks stardinumber 1 kuni 10, külalisvõistlejatel on stardivaliku positsioonid 11., 13., 15., jne.

  - II starti toimub kohavalik vastavalt I sõidus saavutatud tulemusele.

  18. Kohtunike tegevus ja võistluskontroll

  18.1. Supermotovõistluste läbiviimiseks vajalik kohtunikekogu koosseis :

  - võistluse direktor

  - peakohtunik

  - peasekretär

  - start-finiš vanem ja kohtunikud

  - rajameister

  - ajamõõtja

  - tehnilise kontrolli kohtunikud

  - rajakohtunikud

  19. Võistluste järelvalve

  19.1. Võistluste järelvalvet teostab žürii, mis koosneb järgmistest liikmetest: võistluse direktor, peakohtunik.

  19.2. Peakohtunik valib kohtunikekogu vastavalt kinnitatud dokumendi “Supermoto

  Võistlustingimused 2014” korrale.

  19.5. FIM-i tiitlivõistluse peakohtuniku ja direktori kinnitab EMF-i juhatus.

  20. Žürii õigused

  20.1. Erandjuhtudel muutma juhendit.

  20.2. Määrama karistusi ja trahve.

  20.3. Kõrvaldama peakohtuniku või korraldaja ettekande põhjal võistluselt võistleja või tema

  esindaja, kes on süüdi võistlustingimuste rikkumises või on võistluse ajal keeldunud täitmast kohtunike korraldusi.

  20.4. Erakorralistel põhjustel võistlust edasi lükkama.

  20.5. Lühendama võistlustrassi.

  20.6. Lõpetama võistlus.

  21. Peakohtunik

  21.1. On vastutav võistluse läbiviimise eest vastavalt kehtivale dokumendile “Supermoto

  võistlustingimused” ja võistlusjuhendile.

  21.2. On kohtunikekogu esimees.

  21.3. Kinnitab võistluspaiga üleandmis-vastuvõtmisakti.

  21.4. Kontrollib võistluse läbiviimiseks vajaliku varustuse olemasolu ja korrasolekut.

  21.5. Korraldab kohtunikele seminari.

  21.6. Jälgib, et oleks tagatud võistlejate, pealtvaatajate ja kohtunike ohutus.

  21.7. Annab 24 tunni jooksul korraldajale üle võistlusprotokollid ja aruanded vastavalt EMFi

  juhatuse poolt kinnitatud vormidele.

  21.8. Eemaldab võistluselt kohtunikke, kes ei täida temale pandud kohustusi.

  21.9. Muudab üksikute kohtunike otsuseid, kui on isiklikult veendunud nende otsuste ebaõigsuses.

  21.10. Eemaldab võistluselt võistlejaid, kelle võistlusrattad on muutunud võistluse käigus ohtlikuks nii võistlejatele kui ka teistele isikutele, ja kelle käitumine ei vasta FIM- i spordikoodeksis sätestatule.

  21.11. Katkestab võistluse, kui võistluse edasine käik seab ohtu võistlejate ja/või pealtvaatajate

  elu või kui ei ole võimalik teha kindlaks võistlustulemusi.

  21.12. Peakohtunikul võib olla asetäitja, kes täidab tema korraldusi, peakohtuniku äraolekul

  tegutseb peakohtuniku õigustes.

  22. Peasekretär

  22.1. Allub võistluse peakohtunikule.

  22.2. Tagab sekretariaadi tööks vajalike dokumentide ja vahendite olemaolu.

  22.3. Tagab esialgsete võistlustulemuste avaldamise.

  22.4. Pärast võistlustulemuste ametlikku kinnitamist žürii poolt vormistab võistlusprotokollid.

  22.5. Registreerib avaldusi.

  23. Peaajamõõtja

  23.1. Kasutab ainult EMF-i juhatuse poolt kinnitatud ajamõõtmissüsteemi.

  23.2. Tagab tööks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku ning õigeaegse paigaldamise

  võistluspaigas.

  23.3. Valmistab ette ja kirjutab alla ajamõõtmise protokollidele ning teistele vajalikele

  lisadokumentidele ning esitab need peasekretärile.

  23.4. Edastab võistluse tulemused EMF-i juhatuse ja korraldaja poolt antud adressaatidele.

  24. Tehnilise kontrolli vanem

  24.1. Teostab võistlustehnika ja varustuse tehnilist kontrolli võistlustele registreerimisel

  ja/või enne treeningutele ja starti minekut. Vajadusel teostab erinevate sõlmede markeerimist (rehvid, silinder, raam).

  24.2. Esitab tehnilise kontrolli tulemused peasekretärile.

  24.3. Vastavalt vajadusele teostab võistluse käigus järelekontrolli omades selleks vajaminevaid vahendeid. Järelkontrolli tulemuste kohta koostab akti, mis edastatakse peasekretärile.

  24.4. Tagab tööks vajaminevad vahendid ja töökoha.

  25. Start-finiši vanem

  25.1. Juhib stardi- ja finišikohtunike tööd ning vastutab võistluse ajakavast ja kehtivast

  dokumendist “Supermoto võistlustingimused 2014” täpse kinnipidamise eest.

  25.2. Esitab stardiprotokollid peasekretärile.

  25.3. Informeerib viivitamatult peakohtunikku valestardi toimumusest.

  25.4. Tagab start - finiši kohtunike tööks vajalike vahendite olemasolu ja korrasoleku.

  25.5 Kontrollib stardifoori korrasolekut (stardifoori mittekorrektse töötamise korral informeerib sellest koheselt peakohtunikku).

  26. Kohtunik võistlejate juures

  26.1. Korraldab võistlejate saabumist võistluspaika.

  26.2. Võistluse ajal peab olema kättesaadav peakohtunikule.

  26.3. Tegeleb info edastamisega sekretariaati, on informaator boksis.

  27. Rajameister

  27.1. Juhib rajaehitusega seotud töid.

  27.2. Lähtub raja elementide ehitamisel radadele kehtivatest normidest.

  27.3. Määrab koos peakohtunikuga rajakohtunike postide arvu.

  27.4. Kontrollib rajakohtunike varustust.

  27.5. Kogub rajakohtunikelt informatsiooni võistlejate tegevuse kohta.

  27.6. Vastutab rajakohtunike tegevuse eest rajal.

  27.7. Juhendab raja korrastustöid võistluse käigus.

  27.8. Informeerib peakohtunikku esmaabivajadusest ja raja seisukorrast.

  28. Kohtunike lipud ja märguanded

  28.1. Kohtunikud võivad raja igas punktis näidata lippudega võistlejatele märguandeid, millele võistlejad peavad alluma.

  28.2. Lippude mõõdud on 750 x 600 mm.

  28.3. Punane lipp - kõigil võistlejatel peatuda.

  28.4. Must lipp koos võistleja numbriga - peatuda võistlejal, kelle numbrit näidati

  28.5. Roheline lipp - rada on vaba.

  28.6. Kollane lipp ( liikumatu ) - oht rajal, vähendada kiirust.

  28.7. Kollane lipp ( liigub üles alla ) - tõsine oht, olla valmis peatuma, ohutsoonis eesliikujast möödasõit keelatud.

  28.8. Sinine lipp ( liikuv ) - anna möödujale teed.

  28.9. Must-valge ruudustikuga lipp – finiš.

  28.10. Tahvel numbriga 2 - kaks ringi finišini.

  28.11. Tahvel numbriga 1 - üks ring finišini.

  28.12. Tahvel +10 SEC koos võistleja numbriga- antud võistlejale on määratud trahv +10 sekundit mis lisatakse tema sõiduajale.

  29. Karistused võistlejatele, korraldajatele ja kohtunikele

  29.1. Hilinemine registreerimisele - võimalusel kahekordne osavõtumakse.

  29.2. Võistlejalitsentsita võistlusel osalemine – võistluskeeld 3 kuud.

  29.3. Tehnilistele nõuetele mittevastava võistlustehnika kasutamine – võistluskeed 3 kuni 6

  kuud või trahv 1000€.

  29.4. Osalemine valel treeningul – trahv 50€ või starti mittelubamine.

  29.5. Ootetsooni ja starditsooni nõuete mittetäitmine – starti mitte lubamine või trahv 50€

  29.6. Raja lõikamine - tulemuse tühistamine.

  29.7. Kiivrita sõitmine - starti mittelubamine või trahv 50€.

  29.8. Ohtlik sõit boksis – starti mittelubamine või trahv 50€.

  29.9. Kohtunike korralduste mittetäitmine – starti mittelubamine või trahv 50€.

  29.10. Klubi esindajate, mehaanikute, treenerite, võistlejate tegevus, mis on vastuolus

  EMF-i põhimõtete ja tegevussuundadega ja kahjustab Supermoto ja kogu EMF-i mainet - karistatakse klubi EMF juhatuse otsusel rahatrahviga 500 kuni 1000 €. Trahv peab olema tasutud 1 kuu jooksul. Karistuse mitte tasumisel peatatakse antud klubi võistlejate litsentsid ja klubi kuuluvus EMF koosseisu .

  29.11. Kohtunikud - noomitus, kõrvaldamine, litsentsi äravõtmine.

  29.12 Korraldajatele määrab karistuse EMF-i juhatus.

  Kõigi käesolevates reeglites kajastamata jäänud punktides juhindutakse FIM Supermoto võistlustingimustest ja FIM tehnilistest tingimustest mootorratastele. http://www.fim-live.com/en/sport/offici ... gulations/
   
 2. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  2014 aasta võistluskalender.

  I etapp 1.mai. Biekernieki Läti
  II etapp 21.juuni Madona Läti
  III etapp 12.07 Smiltene Läti
  IV etapp 20. juuli Rapla
  V etapp 09.august Tartu Lõunakeskus
  VI etapp 23.august Tabasalu
   
 3. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
 4. Hans

  Hans Member

  121
  0
  16
  Elektriga sellistel üritustel ei saagi sõita?
   
 5. Raido171

  Raido171 New Member

  11
  0
  1
  Tere, vb küsimus liig avarajane aga kas see hooaeg ka võistluseid tulemas?
   
 6. kert

  kert Member

  772
  0
  16
  Kahjuks hetkel enam Eestis ei toimu, sest pole inimesi, kes sooviksid sõita(eelmine aasta oli Eestist vaid kuskil 6-7 aktiivset sõitjat+Läti sõitjad).
  Kuid Lätis ning Leedus asjad toimivad ning kui sul kindel huvi sõita, siis võta Camexi Kaidoga ühendust ning uuri. Tal endal olemas suurem kaubik, kuhu mahub ka mõni roller sisse ning arvatavasti saab ta ka transporti pakkuda Lätti.
   
 7. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Kahjuks huviliste vähesuse tõttu 2015 aastal Eestis rolleritele võistlusi ei peeta. Kellel huvi sõita siis seda on võimalik teha meie naabrite juures Lätis, kus on väga head rajad, korraldus ja loomulikult konkurents! Infot saab Kaido käest Camexist ja loomulikult Facebookist Scooter Racing Estonia.
   
 8. Raido171

  Raido171 New Member

  11
  0
  1
  Selge, suured tänud. Hetkel on projekt poolik ja ehitamine jätkub, kui valmis saab, siis vb võiks isegi mõnest võistlusest osa võtta.
   
 9. Hans

  Hans Member

  121
  0
  16
  Mõne ürituse võiks kokkuleppeliselt siiski suve jooksul teha. Eks mõnel ikka huvi on aga lihtsalt ei taha nii suurelt asja ette võtta.
  Ma ise tahaks näiteks elektrirollerit rajal proovida. Kahjuks tippkiirust väga üle 45 ei timmi... niiet Rapla kardirada jääks suht igavaks.
   
 10. Raido171

  Raido171 New Member

  11
  0
  1
  Nõus! Ta ei peagi olema ametlik võib olla lihtsalt näiteks, mingi rahvavõistlus vms. Kuis kõik huvilised saaksid proovida.
   
 11. Raido171

  Raido171 New Member

  11
  0
  1
 12. kert

  kert Member

  772
  0
  16
  Nkn asja ei saa :D kindel värk. Ple kunagi sellist huvi olnud. Algul koik suure suuga, kuid hiljem jamh..
   
 13. Raido171

  Raido171 New Member

  11
  0
  1
  Ega midagi, tuleb siis ise käia. Kardiradasid meil ju jätkub.
   
 14. kert

  kert Member

  772
  0
  16
  Ei no proovida võib.
  Aga mingi mote osadel on teha üle Eestiline kokkutulek see suvi. Ma pakkusin välja, et tehagi kuskil kardiraja juures, et siis saabki masinaid proovida jne.
   
 15. Raido171

  Raido171 New Member

  11
  0
  1
  See oleks ka üks variantidest muidugi :)
   
 16. Põrguvärk

  Põrguvärk Administraator Meeskonnaliige Administraator

  1,683
  0
  36
  Selle jaoks on tarvis korraldust et aegsasti rada ette broneerida. Ainukene koht kuhu saaks lambist minna on vist Hiiumaal Käina kardirada mis seisab praktiliselt kasutuseta.
  Aga see koht jääb ilmselt paljudele kaugeks :roll:
   
 17. Hans

  Hans Member

  121
  0
  16
  Kui mõne E-R 8-17 ettevõtte parklat kasutada nädalavahetusel (neid lausa üle Eesti), siis on põmst ainult rada maha märkida ja keegi ei taha raha ega midagi. Näiteks Vana-Narva mnt'l on Agrotarve mingi rämesuure platsiga, mis tühjalt seisab - papist torbikud püsti ja ongi rada. Lasnamäe Maksimarketi ees on pool parklat koguaeg tühi.
   
 18. Z0ne

  Z0ne Ürituste korraldaja Meeskonnaliige Super Moderaator Ürituste korraldaja

  6,380
  1
  38
  Lasnamäe maksimarketi pool parklat on Pargi & Reisi parkla, ning samas lähedal on politseijaoskond.
   
 19. Hans

  Hans Member

  121
  0
  16
  Eks see maksikas oli rohkem näite eest... Neid parklaid ja asutusi on ikka kümneid, kui mitte sadu.

  Ja noh... siis on see seaduse asi...

  § 1. Seaduse reguleerimisala
  (4) Käesolevas seaduses ei käsitleta liiklusena liikumist ja paiknemist teel, mis on suletud liikluseks võistluste ja massiürituste läbiviimiseks, politsei- ja päästeasutuse korraldusel või teehoiu või muul sellisel eesmärgil.

  § 8. Liikluse reguleerimine
  (3) Liiklust reguleerib politseiametnik või abipolitseinik, kes on saanud sellekohase väljaõppe. Liiklust võib omandatud pädevuse piires reguleerida ka sellekohase väljaõppe saanud:
  8) teeomaniku või haldusorgani poolt ajutiselt liiklust reguleerima määratud isik seoses teetöödega ja ettenähtud korras kooskõlastatud ürituste ajal või muudel juhtudel, kui liiklus on häiritud või tee on ajutiselt üldiseks liikluseks suletud;
   
 20. Raido171

  Raido171 New Member

  11
  0
  1
  Vanasti sai aravetel sikliga sõitmas käidud, kui seal üritusi poel saab ka igal ajal epale, kui aegsasti ette teada anda. Vanasti oli vaba rada siklitele ja ka kartidele, vastavalt siis ajaplaanile.
   

Jaga seda lehte